Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Successful Advances in Fiscal ARchItecture (SAFARI): Evidence from a new tax in Zanzibar

Alternativ tittel: Styrking av den fiskale arkitekturen: Innsikt fra innføringen av en ny skatt på Zanzibar

Tildelt: kr 12,0 mill.

Mobilisering av nasjonale inntekter er avgjørende for at land skal oppnå bærekraftsmålene, inkludert myndighetenes evne til å tilby offentlige tjenester. Mange afrikanske land har imidlertid store utfordringer med å forvalte statens inntekter og øke skatteinngangen. Tiltak for økt nasjonal ressursmobilisering har fått mye oppmerksomhet de senere årene fra politikere, bistandsorganisasjoner og forskere. Eiendomsskatt (ES) kan være et viktig verktøy for å øke skatteinngangen i Afrika og samtidig bidra til en mer rettferdig inntektsfordeling. Særlig to kjennetegn ved ES er viktige i denne sammenhengen. For det første kan ikke eiendom flyttes og er derfor i prinsippet lett å identifisere og skattlegge. For det andre er de som eier eiendom ofte relativt rike, slik at ES betraktes som en progressiv skatt. Til tross for disse fordelene, og at ES er i bruk i nesten alle land på kontinentet, utgjør skatten i gjennomsnitt mindre enn 0.3% av BNP for landene i Afrika sør for Sahara, sammenlignet med 2% eller mer i mange OECD land. Eksisterende forskning gir begrenset innsikt i hvordan man kan øke skatteinngangen fra ES, og hvordan implementering av nye skatter påvirker inntekter fra eksisterende skatter. Myndighetene i Den forente republikken Tanzania, som består av fastlands-Tanzania og den semi-autonome regionen Zanzibar, jobber for å øke innenlandske skatteinntekter, inkludert ES, og for å skape bedre rammevilkår for privat sektor. På fastlandet har ES vært i bruk siden 1980-tallet, men skatten utgjør fortsatt kun 0.08% av BNP. På Zanzibar er skatteadministrasjonen, Zanzibar Revenue Board (ZRB), i gang med å introdusere ES. I dette prosjektet samarbeider vi med ZRB for å studere implementeringen av ES, og hvordan den nye skatten påvirker inntekter fra andre skatter. Vi benytter oss av ZRB sin gradvise introduksjon av ES sammen med to randomiserte felt-eksperimenter, og kombinerer administrative data med spørreundersøkelser blant skatteytere. I tillegg vil prosjektet studere ES på fastlandet, der systemet for innkreving av eiendomsskatt ble endret i 2021 ved at the statlige elektrisitetsforsyningsselskapet TANESCO skal stå for innkrevingen.

Mobilising domestic revenue is crucial for governments’ ability to improve social and economic development through the provision of public services. Consequently, measures to enhance tax revenues receive much attention from policy-makers and researchers. However, efforts tend to focus on single tax bases, ignoring fiscal externalities, i.e. possible effects on revenues from other taxes. Yet, revenue-enhancing policies targeting one tax are likely to affect the collection of other taxes. For instance, an additional tax can reduce a firm’s capacity to pay all taxes because of liquidity constraints. The introduction of a new tax on commercial properties in Zanzibar offers a unique opportunity to study how additional taxes affect revenues raised. First, we examine whether property owners are compliant with the new tax, using administrative tax data. Second, we study whether the new PT causes fiscal externalities, exploiting the variation created by a randomised gradual roll-out of the tax and comparing revenues from existing taxes between property owners who are subject to the PT and property owners who are not. Third, to shed light on why non-compliance and fiscal externalities may occur, and how to limit them, we implement two randomised field experiments with interventions aimed at mitigating liquidity constraints among taxpayers and increasing the perceived fairness of the tax system. We then study the causal effect of the interventions on compliance, revenues and taxpayer perceptions, using administrative tax data and taxpayer surveys on property owners’ financial situation, business development, and their perceptions of the tax. The study advances the academic literature on fiscal externalities and tax compliance and provides policy-makers with crucial information about the broader effects of tax reforms aimed at mobilising domestic resources in low- and middle-income countries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner