Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Health Politics network support

Alternativ tittel: Global helsepolitikk - nettverkstøtte

Tildelt: kr 1,5 mill.

Global helsepolitikk-gruppen forsker på sosiale og politiske forhold knyttet til global helsepolitikk. Denne tverrfaglige gruppen er satt sammen av forskere med bakgrunn innen sosialantropologi, statsvitenskap, internasjonale studier og utviklingsstudier. Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) konkluderte i 2017 med at gruppen, til tross for at den er relativt liten, har en imponerende vitenskapelig produksjon, har bygget opp sterke internasjonale nettverk og hatt innflytelse på samfunnsdebatten. I tiden siden SAMEVAL har gruppen styrket sin forskningsportefølje på flere områder. Den har fremmet fagdebatt rundt begrepet politiske helsedeterminanter, det vil si hvordan politiske forhold utenfor helsesektoren, som global handel og innovasjon, setter premissene for nasjonal folkehelse, særlig i lav- og mellominntektsland. I tillegg har gruppen utviklet forskningsprosjekter på pandemier, universell helsedekning, og de sosiale og politiske konsekvensene av nye helseteknologier. Gruppen utfører mye empirisk forskning på nye samarbeid mellom nasjonale og internasjonale helsemyndigheter, private aktører og sivilsamfunnsorganisasjoner. Nettverkstøtten fra Norges forskningsråd vil styrke gruppens faglige aktiviteter gjennom gjesteforskerstipend, utenlandsopphold for gruppas forskere, seminarer og internasjonale fagkonferanser. Støtten vil også bli brukt til å utvikle forskningssøknader, blant annet til det europeiske forskningsrådet (ERC). I tillegg vil gruppen utvikle Ph.d.-kurs for å bygge kompetanse blant unge stipendiater nasjonalt og internasjonalt. Ved å prioritere karriereutvikling og kompetansebygging for yngre forskere ønsker gruppen å bygge et sterkt forskningsmiljø også frem i tid.

The Global Health Politics research group brings together perspectives from social and medical anthropology, political science and international relations and development studies to examine the political dynamics and power structures that shape global health policy and practice. In 2017, SAMEVAL's Social Anthropology panel concluded that "this relatively small research group has an impressive track record in highly relevant research. It is engaged in important international networks and has had significant societal impact." The network support from The Norwegian research council will help to strengthen the research group's scientific development and renewal. Since SAMEVAL in 2017, the group has deepened its research on the political determinants of health, and has renewed its research portfolio with a thematic focus on the politics of pandemics, Universal Health Coverage, the role of civil society and international NGOs in global governance, and the rise of new technologies in global health. We aim to sustain and further renew the group's scientific activities and impact through support for visiting fellowships (including international researchers' visit to Oslo and overseas research visits for group members), networking events (including international conferences), support for proposal development (for applications to the ERC and other international funders) and PhD courses. The planned PhD courses will provide capacity building among young scholars nationally and internationally. Initiatives to ensure the long-term viability of the group through career development of junior staff are prioritized.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam