Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure

Alternativ tittel: Det digitale prismet og det nordiske bedriftsdemokratiet under press

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

314486

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

«Big data» og kunstig intelligens omformer på radikalt vis måten vi arbeider på, blir ansatt og sagt opp på, administrert og ledet. Datafiseringen endrer vår evne til å påvirke våre arbeidsforhold. Likevel har konsekvensene av datafisering av arbeidet på demokratiet på arbeidsplassen, medbestemmelsen, individuell autonomi og deltakelse ikke blitt forstått fullt ut. Monitorering, algoritmiske ledelsessystemer, automatiserte støttesystemer i beslutningsprosesser, kvantitative prestasjonsmål og liknende teknologier representerer nye styringsformer på arbeidsplassene. Algoritmisk styring, som en ny form for makt, setter modellen for demokrati på arbeidsplassen, trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, fagforeninger og offentlige myndigheter under press. Dette prosjektet undersøker effekter av digital omforming av arbeidet i den norske modellen for demokrati på arbeidsplasser og i trepartssamarbeidet. Vi spør: Hvordan påvirker digitale styringsregimer maktforholdene mellom ledelse, fagforeninger og ansatte på arbeidsplassene? Hvordan påvirker algoritmisk organisering av arbeidet arbeidsledelse, arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner på norske arbeidsplasser? Hvordan påvirker disse endringene begrepene i og holdninger til arbeidsprosessene? DigiWORK tar i bruk sammenliknende kvalitative og kvantitative studier og analyser av hvordan digitalisering av arbeidet påvirker den norske modellen for demokrati på arbeidsplassene. Det vil sette oss i stand til å forstå nye konstellasjoner i makt og styring som vokser fram, og å formidle innsikter og handlingsrom for politikere, arbeidsgiverorganisasjoner og fagbevegelse. Prosjektet utføres ved OsloMet / Arbeidsforskningsinstituttet i samarbeid med forskerkolleger ved Universitetet i Roskilde, Teesside University (UK), og Universitetet i Oslo. Studiene gjennomføres i universitets og høyskolesektoren, helseforetakene, petroleumsindustrien og politiet i samarbeid med sentrale fagforbund i hvert felt. Prosjektet omtales på nettsiden https://www.algorithmic-governance.com/ hvor man kan også lese om nye publikasjoner, arrangementer, og andre prosjektrelaterte nyheter.

Big data and artificial intelligence are radically transforming the ways in which we work, are hired and fired, managed and led. Datafication is impacting our ability to influence our work conditions. Yet, the consequences of datafication of work for workplace democracy, co-determination, individual autonomy and participation have so far not been fully understood. Workplace monitoring, algorithmic management systems, automated decision-making support systems, performance quantification and similar technologies represent a new form of workplace governance. Algorithmic governance, as a new mode of power, puts the Norwegian model of workplace democracy and the tripartite collaboration between employees and trade unions, employers, and authorities, under pressure. This project investigates the effects of digital transformation of work on the Norwegian model of workplace democracy. DigiWORK brings together an interdisciplinary team of researchers from Norway, Denmark and England, from across critical sociology, social anthropology, management, criminology, law, and history to investigate this fundamental transformation through a combination of qualitative case studies and quantitative surveys of co-determination, workplace democracy, participation and autonomy in the Norwegian 1) law enforcement, 2) healthcare, 3) higher education, and 4) petroleum industry. We will deliver an in-depth and robust theory of the transformation of power and governance in and across these sectors as a result of datafication. Our novel comparative analysis, complemented by historical and legal perspectives, will also provide actionable insights and policy relevant recommendations for stakeholders, e.g. trade unions and policymaker. The project will result in 12 peer-reviewed articles, 2 special issues, 1 edited volume, 3 conferences and 3 workshops, 1 set of policy recommendations, and broad popular dissemination.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon