Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Pop Culture, Art and Ideas of Legitimacy in Struggles over Democratization and Peace (POPAGANDA)

Alternativ tittel: Populærkultur, kunst og forestillinger om legitimitet i kamper for demokratisering og fred (POPAGANDA)

Tildelt: kr 9,0 mill.

En rekke land står overfor krevende utfordringer i arbeidet med å gå fra et autoritært til et mer demokratisk styresett. På hvilke måter formes politiske prosesser i slike land av kulturhistoriske tankesett, religiøse forestillinger og kosmologier? Hvordan forstås politisk legitimitet og autoritet, og hvordan tar ulike opposisjonsgrupper i bruk populærkulturelle og kunstneriske virkemidler for å formidle sine budskap og skape støtte i befolkningen? Myanmar og Thailand er begge eksempler på land fanget i langvarige konflikter der minoritets- og opposisjonsgrupper har bygget sterke politiske visjoner og ideologisystemer uforenelige med det politiske tankesettet til den dominerende eliten. Vi ser her at kultur, religion og trosforestillinger ikke fremstår som irrelevante fortidsminner. De er fenomener som får direkte betydning for nåtidens politiske og territorielle konflikter. I forskningsprosjektet POPAGANDA tar vi derfor sikte på å undersøke den betydningen myter, kosmologi, religion, åndelighet og magi har, både i å bygge og utfordre politisk legitimitet. Forskergruppen undersøker hvordan slike opposisjonsgrupper og deres støttespillere blant kunstnere gjenskaper beretninger forankret i kulturhistoriske eller religiøse forstillinger i sine kunstneriske uttrykk. Vi undersøker hvordan populærkultur og kunst brukes for å skape legitimitet til politiske opposisjonsgrupper og samtidig bestride statlig legitimitet. Vi undersøker deretter hvordan denne praksisen påvirker politiske prosesser og maktstrukturer. Forskergruppen tar ikke bare sikte på å frembringe viktig innsikt i politiske dynamikker og voldelige konflikter i Myanmar og Thailand. Vi ønsker også å produsere nødvendige byggesteiner for å utvikle teori om hvordan man kan forstå uløste voldelige og politiske konflikter i andre stater som strever med demokratisering og fredsbygging. Prosjektet ledes av Institutt for fredsforskning (PRIO) i samarbeid med forskere tilknyttet partnerorganisasjonene Ubon Ratchathani University i Thailand og Naushawng Development Institute (NDI) i Myanmar. Oppstartsmøtet for prosjektet ble avholdt 21. desember 2021. Alle partnerorganisasjonene deltok på møtet og meislet ut en felles konseptuell forståelse av prosjektet samt presenterte og diskuterte forskningsideer. Både pandemien og militærkuppet i Myanmar har vært en utfordring for prosjektet, særlig i oppstarten. En viktig milepæl for prosjektet har vært ansettelsen av doktorgradsstipendiat Amara Thiha. Amara ble ansatt på PRIO fra 1. januar 2022 med prosjektet Rituals, Power, and the Search for Political Legitimacy in Myanmar. Doktoravhandlingen skal forsvares ved Coimbra University i Portugal og veiledes av Teresa Almeida Cravo (Coimbra) og Marte Nilsen (PRIO). Amara forsvarte prosjektbeskrivelsen sin ved Coimbra University 27.oktober 2022 med professor Nicholas Farrelly som ekstern opponent i en jury nedsatt av universitetet. I prosjektperiodens første år foregikk mye av datainnsamlingen digitalt. I mars 2022 gjennomførte prosjektleder en forskningsreise til Ubon Ratchathani og Bangkok og Amara Thiha gjennom førte feltarbeid i Myanmar fra desember 2022 til januar 2023. I 9-11 desember 2022 møttes hele forskergruppen til et prosjektseminar i Bangkok. Prosjektleder har siden utført feltarbeid med datainnsamling med burmesiske eksilkunstnere og aktivister i Chiang Mai og Mae Sot. Forskergruppen har gjennom 2023 i hovedsak arbeidet med artikkelutkast til en planlagt antologi(tidligere omtalt som spesialnummer) om populærkultur og kunst som virkemiddel i kamp mot militært styre. Titipol Phakdeewanich var i mai og juni gjesteforsker ved PRIO. Den planlagte utvekslingen til Universitet i Oslo’s sommer skole for en representant fra NDI i Myanmar måtte avlyses grunnet innstramminger i det norske visumregelverket. Av samme grunn ble det planlagte midtveisseminaret flyttet fra Oslo til Bangkok.

POPAGANDA investigates how political opposition groups in Myanmar and Thailand use popular culture and art to generate legitimacy for their political causes and propagate their messages. The project team seeks to discover how these subaltern groups and their supporters among artists reinvent narratives rooted in ancient belief systems and cosmologies to produce political legitimacy in contemporary struggles over democratization and peace. The project team aims to reveal how these groups use popular culture and art to contest the legitimacy of the state and how this practice of contestation affects political processes. This research is essential for the understanding of how and why countries that are undergoing transitions from autocracy to a more democratic system fail to solve internal political and violent conflicts. An outcome of the project is to significantly improve knowledge about the cultural, religious and cosmological origins of political legitimacy in these countries. Studying narratives and the cultural transmission of such narratives, provides a unique way of researching group identities, political legitimacy, power relations, and perceptions of democracy and peace. Such insights are needed to understand the dynamics of conflicts, but they are also necessary building blocks for theories and strategies for solving violent and political struggles in transitioning states.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser