Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19 (MUCS)

Alternativ tittel: Mediebruk i krisesituasjoner: Informasjonsparadokser, klimaendringer og koronapandemien

Tildelt: kr 10,5 mill.

MUCS studerer mediebruk i samfunnsmessige krisesituasjoner, ved å sammenligne klimaendringer og koronapandemien. Vi analyserer hvordan folk i Norge møter disse krisene i hverdagen og gjennom mediene, der det er overflod av informasjon på tvers av plattformer. Formålet med prosjektet er å oppklare paradokser i kommunikasjonen av kriser i digitale samfunn. Hvorfor har vi akseptert drastiske tiltak for å bekjempe pandemien, mens vi ikke ser tilsvarende handling i klimaspørsmål? En rekke medieoppslag advarer oss mot klimakrisen, men vi vet lite om hvordan denne informasjonen blir fortolket. Pandemien har blitt opplevd annerledes når det gjelder tempo, nærhet og virkning på våre liv. Ved å sammenligne disse krisene kan vi lære mer om hva informasjon betyr i ulike krisesituasjoner, og styrke samfunnets evne til å møte nye og ukjente kriser i framtiden. Prosjektet fokuserer på mediebruk. Mediene er avgjørende for hvordan eksperter og myndigheter kommuniserer, og krisehåndtering er avhengig av kommunikasjon som mobiliserer og ivaretar tillit. Sosiale medier, journalistikk, smarttelefoner og digitale plattformer er del av borgernes orientering mot samfunnet. Vi anlegger et kryssmedialt perspektiv og studerer hvordan folk bruker ulike medier i sammenheng, ut fra egen hverdag. Vi er spesielt interessert i digitalisering, og vil forstå de mulighetene og utfordringene ny medieteknologi innebærer for krisekommunikasjon. I prosjektet utfører vi kvalitativ forskning. Vi intervjuer folk i Norge om mediebruk, pandemi og klimaendringer, og vi skal gjøre etnografiske studier i norske lokalsamfunn som er påvirket av disse krisene. Vi vil samarbeide med «stakeholders» innenfor krise- og klimakommunikasjon for å gjøre forskningen samfunnsrelevant. Våre resultater så langt springer ut av pilotstudier som vi er i gang med å analysere. Basert på kvalitative dybdeintervju om nyhetsbruk under koronapandemien ønsker vi å forstå hvordan og hvorfor folk har fulgt med på smittetall, og hva denne typen tallfestet informasjon betyr for fortolkninger av pandemien som samfunnsfenomen og hverdagsutfordring. I klimaspørsmålet fokuserer vi på betydningen av sosiale medier som debattarena, og analyserer intervju med klimaengasjerte nordmenn om deres mediebruk. MUCS er et tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom medievitenskap (Brita Ytre-Arne, Hallvard Moe, Universitetet i Bergen), samfunnsgeografi (Håvard Haarstad, CET/UiB) og journalistikk (Jannie Møller Hartley, Roskilde Universitet).

MUCS studies media use amongst Norwegian citizens in relation to two complex societal crisis situations: the COVID-19 pandemic and climate change. Through innovative qualitative methods and an interdisciplinary approach, the project resolves paradoxes in the communication of crisis in digital societies. In a digital media environment with abundant information, the media is essential to how people encounter crisis situations, even those that are also experienced personally through changing everyday circumstances. Social media, journalism and smartphones are all part of crisis communication, but rarely studied from a cross-media perspective rooted in citizens’ everyday lives. Media are also key to how experts and governing bodies communicate to citizens, and societal risk management depends on communication to maintain trust and mobilize for desired action. However, our understanding of societal crisis communication is riddled with paradoxes, as seen in the contrast between the drastic measures against COVID-19 versus the lack of large-scale climate action. In spite of extensive media coverage warning of a climate crisis, we do not know how this information is received and interpreted in everyday contexts, or why such different perceptions and actions arise in the communication of crisis situations. This project resolves information paradoxes by conducting qualitative ethnographic research and stakeholder collaboration on how people encounter climate change and COVID-19 across media and in local communities in Norway, analyzing information in context, and considering challenges in the digitalization of media use, including digital misinformation and infection tracing apps. With an interdisciplinary approach and project team, MUCS combines media use studies, journalism, human geography and political psychology to develop a novel, citizen-focused perspective on media use in crisis situations, applied to solve persistent paradoxes and produce actionable knowledge.

Aktivitet:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko