Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Norwegian agricultural products and ingredients for a healthy and sustainable future

Alternativ tittel: Norske landbruksprodukter og ingredienser for en sunn og bærekraftig fremtid

Tildelt: kr 69,0 mill.

SusHealth skal bidra til økt verdiskaping, bærekraft og helsefortrinn gjennom innovativ utnyttelse av tradisjonelle og nye norske landbruksprodukter. For å oppnå dette trengs kunnskap om innholdsstoffer og egenskaper av råvarer og ingredienser og hvordan disse ressursene kan utnyttes best mulig. Stivelse og kostfiber. En internasjonal ringtest for bestemmelse av molvekt av beta-glukan er fullført, og en ringtest for aktivitetsbestemmelse av alpha amylase er i gang. Metode for å analysere oligosakkarider i erter og bønner har blitt etablert. En GC-MS metode for å bestemme strukturen av komplekser kostfibre har blitt etablert og validert. Stivelsesnedbrytende enzymer er blitt benyttet for å lage plantebaserte drikker av proteiner fra erter og korn. Stivelse er fjernet fra havremel for å lage et proteinanriket konsentrat. Lipider. GCMS headspace metodikk for å identifisere og studere flyktige oksidasjonsprodukter fra lipider og proteiner i prøver med lipidholdig proteinpulver og hydrolysater er etablert. Med mål om økt forståelse av hvordan spesifikke fettsyrer påvirker utnyttelse av plante omega-3 i kroppen vår er det etablert en egnet cellemodell og studier av utvalgte enumettede fettsyrer er startet opp. Den omega-3 rike camelinaoljen har stort verdiskapningspotensiale for norsk landbruk og matindustri. Resultatene viser at planterester med naturlige antioksidanter gir beskyttelse mot oksidasjon av oljen. Fytokjemikalier. Utvikling og optimalisering av analysemetoder for fytokjemikalier (plantestoffer) pågår kontinuerlig. Målemetoder for å bestemme karotenoider i grønnsaker og vitamin C i spinat er optimalisert. Arbeidet med å effektivisere den tidkrevende databehandlingen etter metabolomikkanalyse fortsetter. Studier av hvordan fytokjemikalier i jordbær og kål er påvirket av genetisk bakgrunn pågår. Oversikt over karotenoidinnholdet i ulike matvarer er publisert. Effekt av emballasje, temperatur og lys på kvalitet av brokkoli og blomkål under lagring er undersøkt. Emulsjoner med grønnsaker og restfraksjoner er produsert og testet som ingredienser i falafel. Grønnsakstype og prosessmetode påvirket emulsjonsegenskapene, tekstur og vannbinding av produktet. Proteiner og peptider. Grunnleggende analysemetoder for å karakterisere proteinfraksjoner er utviklet. Mekanismer for redusert molekylvekt av store gluteninpolymere i hvete har blitt studert med en MS-basert metode. Hvordan ulike råvarer og enzymer påvirker egenskapene til hydrolyserte peptider har blitt analysert. Det er undersøkt hvordan fermentering kan forbedre smaken av hydrolysat av restråstoff fra bl.a. kjøtt- og melkeproduksjon. I tillegg tyder vårt forsøk på at proteiner fra lunger har vannbindende egenskaper når de blandes inn i farseprodukter og gir bedre saftighet av produktene. Skreddersydd fraksjonering. Det er etablert bærekraftige teknologier som tørr og våt fraksjonering for produksjon av proteinfraksjoner fra plantekilder. Fett i råvaren reduserer utbyttet av protein og må derfor fjernes før fraksjonering. Superkritisk (SC) CO2-ekstraksjon av fett er miljøvennlig siden det ikke brukes løsningsmidler. Utstyr for SC-CO2-ekstraksjon er innkjøpt og installert. Med proteinfraksjoner og ekstruderingsteknologi er det mulig å produsere to typer vegetarkjøtt; LME (vanninnhold < 40 %) og HME (vanninnhold > 40 %). Bioaktivitet, helse og ernæring. Når vi leter etter bioaktive ingredienser fra mat og biprodukter er vi avhengige av robuste in vitro analysemodeller. Vi har etablert en modell som kan måle om et stoff er i stand til å senke kolesterol. Med eksisterende analysemodeller har vi vist at peptider fra både kyllingprodukter og reinblod har antihypertensiv effekt. Mer avanserte modellsystemer for muskelregenerering er etablert ved dyrking av co-kulturer av muskelceller og fibroblaster. 3D-printing av muskelceller ved bruk av kommersielt bio-blekk er påbegynt. Det er gjennomført in vitro fordøyelsesforsøk der metoder for å måle frie fettsyrer og fettløselige næringsstoffer (karotenoider, vitamin K) i micellefasen er optimalisert. Det er også utført in vitro fordøyelsesforsøk av drikker tilsatt ulike typer proteiner der vi har benyttet en nyutviklet metode for å måle proteinfordøyelighet. Brukerinvolvering og kommunikasjon. SusHealth har blitt presentert for norsk matindustri, organisasjoner og myndigheter, som har kommet med innspill til forskningsaktiviteter og planer. En felles referansegruppe for SusHealth og de andre strategiske programmene ved Nofima er under etablering. De første resultatene i prosjektet er publisert for et vitenskapelig publikum. Ny kunnskap om råvarer, ingredienser og matteknologi blir kontinuerlig delt med norsk matindustri gjennom personlig kommunikasjon, kurs og samarbeid i mer brukerrettede prosjekter.

Many reports stress future challenges due to a growing population in combination with limited production areas and climate changes. To meet these challenges, it is widely recognized that the food system needs to transform. To that end, there is a need for research-based knowledge promoting production of healthy and sustainable food raw materials and ingredients. In this context, SusHealth has identified the following critical R&D knowledge gaps: How to utilise the whole biomass of plants and animals to optimise the use of new and existing Norwegian resources? How to maintain or even increase the health-promoting constituents in raw materials and food ingredients during storage and processing? How to produce new Norwegian plant-based food ingredients that meet dietary guidelines, with optimised functional and sensory properties? To close these knowledge gaps, SusHealth will deliver research on: -starch and dietary fibres, for new carbohydrate ingredients for increased quality, sustainability and health benefits -lipid metabolism, oxidation and bioactivity to increase the potential for Norwegian plant oils -phytochemicals in fruits and vegetables, and the effects of storage and processing to ensure fresh produce, ingredients and products with high quality -methodologies to unravel raw material/process/quality relationships in production of protein ingredients from new and traditional Norwegian protein sources -innovative technologies to produce plant-based food ingredients with optimal nutritional, sensory and functional properties -biological models and methods for evaluation and documentation of health-promoting effects and nutritional properties of food ingredients Through the knowledge obtained, and strategic dissemination of project results, SusHealth will contribute to sustainable food production and innovative value-creation for Norwegian primary producers and food industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Finansieringskilder