Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Norwegian agricultural products and ingredients for a healthy and sustainable future

Alternativ tittel: Norske landbruksprodukter og ingredienser for en sunn og bærekraftig fremtid

Tildelt: kr 70,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

314599

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

SusHealth skal bidra til økt verdiskaping, bærekraft og helsefortrinn gjennom innovativ utnyttelse av tradisjonelle og nye norske landbruksprodukter. For å oppnå dette trengs kunnskap om innholdsstoffer og egenskaper til råvarer og ingredienser og hvordan disse ressursene kan brukes på best mulig måte. Stivelse og kostfiber. En internasjonal ringtest for bestemmelse av molekylvekt av ß-glukan er fullført og en ringtest for aktivitetsbestemmelse av a-amylase videreføres. Ny bakeprosess basert på vakuumkjøling for å lage et helsegunstig havrebrød anriket med ß-glukan er utviklet med kommersialisering som mål. Metode for å analysere og isolere oligosakkarider i erter og bønner har blitt etablert. Kinetikkmodell for å evaluere in vitro stivelsefordøyelse er validert. Stivelsesnedbrytende enzymer har blitt benyttet for å lage plantebaserte drikker av proteiner fra erter og korn. Høyfelts NMR er tatt i bruk som en ny metode for å karakteriser karbohydrater. Lipider. Metodikk for å bestemme co-oksidasjon av lipider og proteiner i animalske og plantebaserte proteinrike ingredienser er etablert og innledende oksidasjonsstudier gjennomført. GC metodikk for å bestemme svært lange fettsyrer i oljer, mat, celler og vev er etablert og validert. Planterester med naturlige antioksidanter reduserte oksidasjon i en kaldpresset planteolje rik på omega-3. Resultater fra en dyrestudie viste at planteomega-3 (ALA) ble omdannet til helsedokumenterte omega-3 fettsyrer (EPA og DHA) og at monoumettede fettsyrer trolig stimulerer omdanningen. Studier av muskelcellers mulighet for opptak og lagring av fett og med det muligheter for å lage in vitro kjøtt med ønsket fettkvalitet, er påbegynt. Fytokjemikalier. Utvikling og optimalisering av analysemetoder for fytokjemikalier (plantestoffer) pågår kontinuerlig. Analysemetoder for glykoalkaloider i åkerbønner og karotenoider i utvalgte grønnsaker er optimalisert. Hvordan fytokjemikalier i kål, jordbær og tyttebær er påvirket av ulike faktorer er undersøkt. Effekt av frysemetode på kvalitet av gulrot, samt effekt av lagringsbetingelser (emballasje, temperatur og lys) på kvalitet av brokkoli og blomkål og grønning av poteter er undersøkt. Stabilitet av polyfenoler i en bærjus med ulike søtningsmidler er undersøkt. Grønnsaksemulsjoner som ingrediens i plantebaserte produkter ga nye funksjonelle egenskaper. PEF-behandling av gulrot økte frigjørelsen av ß-karoten noe mer enn tradisjonell blansjering. Proteiner og peptider. Teksturanalyser av lunge-pølse viste at pølsenes hardhet avtok med økende andel lunge i produktet. Innblanding av lunger ga også signifikant høyere rødfarge av pølsene. Bioaktive peptider i proteinhydrolysat av biprodukter fra kylling har blitt karakterisert ved hjelp av SEC-fraksjonering og LC-MS/MS. Sammensetning av høymolekylær glutenin-subenheter, som er viktig for bakekvalitet, har blitt karakterisert i nye norske mathvetesorter ved hjelp av SDS-PAGE. Mathvete som er smittet med sopp og utsatt for fuktig vær under kornmodning kan ha redusert glutenkvalitet. Skreddersydd fraksjonering. Det er etablert bærekraftige teknologier som tørr- og våtfraksjonering for å produsere proteinfraksjoner fra belgvekster og cerealer. Fett i råvaren kompliserer prosessene og må derfor reduseres før fraksjonering. Superkritisk (SC) CO2-ekstraksjon av fett er miljøvennlig siden det ikke brukes løsningsmidler. Utstyr for SC-CO2-ekstraksjon er installert og validert med havre som råvare. Med proteinfraksjoner og ekstruderingsteknologi er det mulig å produsere to typer ingredienser til plantematprodukter; tørrekstrudert (vanninnhold < 40 %) og våtekstrudert (vanninnhold > 40 %). Bioaktivitet, helse og ernæring. Vi har etablert in vitro analysemodeller for å måle antidiabetisk-, antihypertensiv- og antioksidantaktivitet av matingredienser. Metodene har blitt brukt for å karakterisere helsefremmende effekter av peptider fra kylling biprodukter og fytokjemikalier fra solbær. Vi har også etablert metoder for å måle effekt av nye ingredienser (peptider fra bovin, kylling, egg, myse) på glukoseopptak i muskelceller, samt helt spesifikt, hvilke molekylære mekanismer som skrus av/på. I tillegg har vi identifisert struktur av spesifikke peptider som er knyttet til helsefremmende effekter av komplekse hydrolysater. Stabilitet av bioaktive peptider fra kyllinghydrolysat gjennom fordøyelse og absorbsjon i tarm er studert. Brukerinvolvering og formidling. SusHealth har blitt presentert for norsk matindustri, organisasjoner og myndigheter, inkludert referansegruppen for de strategiske forskningsprogrammene ved Nofima, som har kommet med innspill til forskningsaktivitetene våre. Ny kunnskap om innholdsstoffer og egenskaper av råvarer og ingredienser, og hvordan disse best kan utnyttes er delt med norsk matindustri og allmennheten gjennom fagdager, kurs, faglige og populærvitenskapelige artikler, felles prosjekter, mediebidrag og personlig kommunikasjon.

Many reports stress future challenges due to a growing population in combination with limited production areas and climate changes. To meet these challenges, it is widely recognized that the food system needs to transform. To that end, there is a need for research-based knowledge promoting production of healthy and sustainable food raw materials and ingredients. In this context, SusHealth has identified the following critical R&D knowledge gaps: How to utilise the whole biomass of plants and animals to optimise the use of new and existing Norwegian resources? How to maintain or even increase the health-promoting constituents in raw materials and food ingredients during storage and processing? How to produce new Norwegian plant-based food ingredients that meet dietary guidelines, with optimised functional and sensory properties? To close these knowledge gaps, SusHealth will deliver research on: -starch and dietary fibres, for new carbohydrate ingredients for increased quality, sustainability and health benefits -lipid metabolism, oxidation and bioactivity to increase the potential for Norwegian plant oils -phytochemicals in fruits and vegetables, and the effects of storage and processing to ensure fresh produce, ingredients and products with high quality -methodologies to unravel raw material/process/quality relationships in production of protein ingredients from new and traditional Norwegian protein sources -innovative technologies to produce plant-based food ingredients with optimal nutritional, sensory and functional properties -biological models and methods for evaluation and documentation of health-promoting effects and nutritional properties of food ingredients Through the knowledge obtained, and strategic dissemination of project results, SusHealth will contribute to sustainable food production and innovative value-creation for Norwegian primary producers and food industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Finansieringskilder