Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Chinese Anger Diplomacy

Alternativ tittel: Kinas "sinne-diplomati"

Tildelt: kr 9,4 mill.

I hvilke sammenhenger bøyer liberale demokratiske stater seg etter å ha blitt offentlig kritisert av Kina? Forskningsprosjektet ANGER utforsker dette spørsmålet ved å analysere kinesisk «sinne-diplomati» - tilfeller der kinesiske tjenestemenn eller statlige medier uttrykker sinne mot andre stater og ikke-statlige aktører. Kina er en stat som ser ut til å uttrykke sinne oftere enn andre stormakter. Gjennom sitt såkalte «ulvekriger-diplomati» har landet de siste årene reagert skarpt mot både stater og selskaper som «sårer det kinesiske folks følelser» - for eksempel da Nobelkomiteen ga Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo, eller da treneren til NBA-laget Houston Rockets in en tweet uttrykte støtte til grupper som protesterte mot myndighetene i Hong Kong. Å uttrykke sinne er en distinkt diplomatisk praksis og skiller seg fra andre former for press. ANGER vil bygge opp en database over tilfeller der Kina har uttrykt sinne, gjennomføre detaljerte studier av ulike enkeltepisoder, og sammenlikne funn. Prosjektet vil i) systematisk beskrive Kinas bruk av «sinne-diplomati»; ii) forklare variasjon i respons fra aktører som er gjenstand for slikt diplomati; og iii) vurdere hvorvidt slikt diplomati styrker eller svekker Kinas internasjonale innflytelse.

Do liberal-democratic states yield to public criticism by China? ANGER approaches this question by focusing on China's use of "anger diplomacy" - public, vehement displays at the state level in response to a perceived offense. Drawing on the literature of emotions in international relations, ANGER will explain when and how such diplomacy may boost or undercut China's international influence. With a strong team combining area-expertise with theoretical innovation, the project will systematically map episodes of Chinese anger, and conduct comparative analysis of the effects of Chinese anger diplomacy directed against state and non-state actors. By assessing how state-society relations may explain variation in responses and effects of such diplomacy, ANGER seeks to identify causal mechanisms at work. The project will further contribute to broader debates about hegemony, power-political competition, and the rise of China.

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser