Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

COMPutational economics and optimization- Agents, Machines and Artificial intelligence

Alternativ tittel: Beregningsorientert økonomi og optimering - Agenter, maskiner og kunstig intelligens

Tildelt: kr 1,6 mill.

COMPAMA vil utforske et tverrfaglig tema i hurtig utvikling, grenseflaten mellom økonomi, optimering, psykologi, maskinlæring og AI. Formålet er forstå den økonomiske effekten av beslutninger gjort både av maskiner og mennesker. COPAMA vil utvikle et kursprogram og utveksling innenfor disse områdene, såvel som ny forskning forankret i beregningsorientert økonomi og optimering. Vi fokuserer på anvendelsesområder som energimarked, maritim transport, helse, digital økonomi og finans. Hovedmålet er å internasjonalisere og styrke metodologien i et framvoksende område. Blant de interessante utviklingstrekkene innenfor økonomi, finner vi på en side økt fokus på adferd og hvordan økonomiske modeller påvirkes av menneskers valg. Agentbaserte modeller og adferdsøkonomi presenterer nye muligheter for å representere adferd og beslutninger inn i modellbaserte analyserammeverk. På den andre siden finner vi maskinlæring og AI som påvirker makeder og forretningsmodeller gjennom digitale plattformer og softwareroboter som deltar i disse. Denne utviklingen gjør det viktig å forstå beslutninger i videre sammenheng. Disse nye utviklngstrekkene blir ofte anlysert hver for seg. Gjennom COMPAMA sitt utdannings og utvekslingsprogram ønkser vi å utforske grenseflatene mellom beregningsorientert økonomi, adferdsøkonomi, maskinlæring og AI.

COMPAMA is developing an emerging interdisciplinary area in the borderland between economics, optimization, psychology, machine learning and AI with the main purpose to understand the economic impact of decisions, made by both machines and human agents. The point of departure for this project is the internationally recognized research group at NTNU «Computational Economics and Optimization» which was participating in the SAMEVAL evaluation in 2017. COMPAMA seeks to develop a phd course program and exchange activities. This will be done in close collaboration between key competences and professors from each field, initiated through previous and ongoing RCN and EU projects. The SAMEVAL call is an appreciated prerequisite to further methodological strengthening of the area and enables increased international outreach and collaboration. International contacts are core contributors to our new national (and international) phd courses.This will be a mix of ongoing cooperation and new relationships made possible by COMPAMA. These are critical in the collaboration needed for the methodological and conceptual enhancement of the research area that is the focal point of COMPAMA.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam