Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

RegulAIR: The integration of drones in the Norwegian and European Airspaces

Alternativ tittel: RegulAIR: Integrasjonen av droner i det norske og europeiske luftrommet

Tildelt: kr 12,0 mill.

RegulAIR-prosjektet omhandler integrering av droner i europeiske og norske sivile luftrom, og tar for seg relaterte aspekter ved sikkerhet og regulering. I løpet av 2022 økte oppmerksomheten på disse utfordringene innenfor media og den politiske agenda i Norge, ettersom flere droneobservasjoner har funnet sted over kritisk infrastruktur, noe som har ført til økende sikkerhetsutfordringer. Prosjektets aktiviteter i 2021 og 2022 har gitt noen viktige foreløpige resultater. Droner er fortsatt en sikkerhetstrussel i sivile luftrom, og dagens teknologiske beredskap er ikke tilstrekkelig forberedt på å møte denne trusselen. I tillegg er nasjonale og europeiske regelverk fortsatt til hinder både for en del dronebruk, og for effektiv respons på den potensielle trusselen droner utgjør. Prosjektteamet involverer sentrale interessenter i Norge og i Europa, og de foreløpige funnene har blitt godt diskutert med beslutningstakere, dronebrukere og sikkerhetsfunksjonærer. Prosjektteamet har deltatt i offentlige debatter i og utenfor Norge, og på den internasjonale konferansen RegulAIR 2022 har det samlet spesialister fra USA, Storbritannia, Brasil, Danmark og Canada, samt sentrale norske interessenter.

As drones evolve and proliferate, Norway and the EU face a daunting challenge: how to unlock the technology's vast potential while mitigating its significant safety and security risks. Rising to meet this challenge will require a total reconceptualization of the civilian airspace – a formidable task given the complexity of the systems involved, the high rate of technological progress, and the multiplicity of stakeholders seeking to steer its outcomes. What are the unique security considerations that will shape the process, and how will those considerations evolve as the technology advances? What are the various discursive roles of communities of knowledge and practice in shaping regulatory responses to the challenge? And what can we learn from other regulatory bodies working to resolve the same challenges elsewhere? So far, efforts to address these questions in the EU and Norwegian contexts have lacked the input of various academic disciplines that are uniquely equipped with specialized knowledge on technological transformation and reconceptualization. Two fields in particular, Critical Security Studies (CSS) and Science and Technology Studies (STS), hold particular promise in this regard. Drawing on eminent experts and practitioners from these key communities of knowledge and practice in the EU, Norway, Canada, and the US, RegulAIR seeks to bridge that fundamental gap by bringing cutting-edge research, advanced technology forecasting, stakeholder mapping, and constructive multi-stakeholder dialogues to bear on the drone integration challenge. In this way, the project will significantly enhance Norway's and the EU's capacities for reconceptualizing the airspace, while providing concrete knowledge-based recommendations on how to safely integrate drones in the civilian airspace and meet the expectations of end-users, regulatory bodies, industry entrepreneurs, and law enforcement agencies.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko