Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars.

Alternativ tittel: Samtaletrening ved hjelp av barneavatar for barnevern- og politiansatte som intervjuer barn utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314690

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Bare i Europa alene anslår man at 18 millioner barn utsettes for omsorgssvikt og overgrep hvert år (WHO,2013). Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for alvorlige psykiske, psykososiale, og somatiske helseproblemer. Avdekking og forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er derfor høyt prioritert av barnevern og politi. Disse sakene er krevende og kvaliteten på samtaler og avhør som barnevern og politi gjennomfører med disse barna må være høy. Imidlertid viser både norsk og internasjonal forskning at på tross av investeringer i videreutdanning i samtale/avhørs- metodikk, har man ikke oppnådd den ønskede kvaliteten for slike informasjonsinnhentende samtaler og avhør. I dette prosjektet vil vi derfor utvikle et digitalt opplæringsprogram basert på kunnskap fra psykologi, pedagogikk og kunstig intelligens. Opplæringsprogrammet vil inneholde en interaktiv avatar (et virtuelt barn) som responderer som et virkelig barn under en avhørs eller samtalesituasjon. Deretter vil vi undersøke om en slik digital trening fører til bedre intervjuferdigheter blant barnevern- og politiansatte både på kortere og lengre sikt. Prosjektet vil bidra til tjenesteinnovasjon og forskningsbasert intervju/avhørskompetanse i barnevern og politi. Prosjektet har stort potensiale for mer effektiv bruk av ressurser i opplæring og kompetanseheving ved at denne avhørs og samtaletreningen kan foregå digitalt og på tvers av sektorer (barnevern og politi). Imidlertid og fremfor alt, har prosjektresultatene basert på opplæringen potensiale til å gi ansatte i barnevern og politi bedre evne til å avdekke vold og overgrep blant barn og unge

-

Maltreatment and abuse of children is a significant societal problem and with serious damaging effects on children’s behavior, psychological development and adjustment. Both Child Protective Services (CPS) and law enforcement play important roles in protecting and assisting mistreated children. In their roles as investigators, they must elicit from children detailed, coherent and reliable accounts of their experiences. Researchers and professionals have developed best-practice guidelines for interviewing children to maximize narrative details. But despite huge investments in training programs, practitioners routinely fail to follow best-practices guidelines (Lamb, 2016). Recent studies show that interactive, computer-based learning activities can improve an investigator’s interviewer performance (Powell et al., 2016). This project seeks to create an empirically based interview-training system using realistic avatars and to determine if such a system can effectively train CPS and law enforcement professionals to conduct interviews of consistently high quality. To achieve this goal, an interdisciplinary team of psychologists and AI experts with expertise studying and working with at-risk children will use extant AI technologies and data from past investigative interviews with maltreated children to create a real-looking child avatar capable of expressing emotion and apparently spontaneous responses. This avatar will become part of an interview-training system that will be implemented with the cooperation of the CPS and police, and studied by the project team. The training system will then be evaluated, using pre-training and post-training and long-term post-training assessments, to determine effectiveness.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder