Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Moral Beliefs about Violent Political Conflict

Alternativ tittel: Moralske Holdninger til Politisk Vold

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

314706

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Hva mener vanlige borgere om politisk vold, og har dette noen betydning? Det vitenskapelige studiet av politisk vold ? som ser på eks. borgerkrig, terrorisme, voldelig protest eller interstatlig krig -- har undersøkt ulike årsaker til politisk vold med et fokus på de rasjonelle eller følelsesmessige beveggrunnene borgere og eliter har for å begå politisk vold. Men, systematiske empiriske studier av vold har i stor grad ignorert de moralske oppfatningene vanlige borgere har om bruken av politisk vold i ulike situasjoner. Eksempler på slike oppfatninger kan være «det er feil å banke opp en politisk motstander», eller «det er alltid riktig å bruke våpen for å forsvare landet sitt». Forskere gjør ofte antagelser om slike oppfatninger, for eksempel ved å anta at det er lav toleranse for politisk vold i fredelige samfunn og omvendt i voldelige samfunn. MoViCon studerer når og under hvilke betingelser borgere støtter eller fordømmer politisk vold, og med hvilke moralske begrunnelser. Vi vil også utforske hvordan disse moralske oppfatningene påvirker faktisk forekomst av politisk vold i ulike samfunn. Prosjektet gjør tre nyvinninger for å svare på disse spørsmålene. Først vil vi utvikle en konseptualisering av «moralske holdninger til politisk vold» som i tur kan måles gjennom eksperimenter i spørreundersøkelser. For det andre vil vi utvikle en teori om hvordan moralske holdninger til politisk vold formes og utvikler seg. For det tredje vil vi gjøre spørreundersøkelser i ulike land, for å måle moralske holdninger til vold, undersøke hvordan de varierer innad og på tvers av samfunn, og teste teorien om hvordan disse holdningene formes. Til slutt vil vi undersøke hvordan variasjon (innad i og mellom land) i holdninger til politisk vold predikerer faktisk forekomst av politisk vold.

Political violence within states is a global humanitarian burden. In the past century, armed political violence has drastically declined in some places, while it persists in others. Why? Current research identifies income growth, democracy and economic and political inclusion as drivers of peace. But, many countries experience persistent rates of political violence despite great income growth, improvements in democracy and political inclusion (such as India over the past 20 years), and some countries (such as Mongolia) remain remarkably peaceful despite widespread poverty, frail political institutions, and lingering social grievances. MoViCon proposes a new theory to solve these puzzles, focusing on a factor that has hitherto been neglected by comparative conflict researchers: Citizen’ moral beliefs about political violence. MoViCon will provide a new scientific explanation for political violence within states, focusing on moral beliefs about political violence held by citizen populations. The project will develop a new concept of moral beliefs about political violence, and a new scheme to measure this empirically using survey experiments in different countries. It will develop and test theories of how such moral beliefs are formed and change over time, and of how moral beliefs in populations affect actual levels of observed political violence. MoViCon will provide a new understanding of how moral beliefs about political violence change, are shaped, and how they contribute to conflict. Such an understanding will improve early warnings of where political violence is likely to occur, and refine our understanding of existing conflicts to better diagnose underlying drivers and prescribe pathways to peace. Finally, it will enable policy actors in the international community to target moral beliefs (among citizens) in their efforts to build peace around the world, through attitudinal campaigns and related interventions.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder