Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A holistic approach to an old problem: deciphering complex host-microbiome-pathogen relationships in bovine mastitis (HoliCow)

Alternativ tittel: En holistisk tilnærming til et gammelt problem: Avsløre det komplekse samspillet mellom vert, mikrobiom og patogen ved jurbetennelse hos ku

Tildelt: kr 8,7 mill.

Bovin mastitt er en inflammatorisk sykdom i juret, med viktige konsekvenser for dyrevelferd og melkeproduksjon. Det er også hovedårsaken til antibiotikabruk hos norske melkekyr. Mastitt skyldes hovedsakelig miljøpatogene mikroorganismer som infiserer juret. Til tross for at det er den største årsaken til mat og økonomiske tap i meieriindustrien på globalt nivå, er fortsatt ikke hele etiologien til mastitt fullstendig forstått. Det er derfor behov for en kontinuerlig innsats for å forbedre helsen til melkekyr og kvaliteten på melk som tilføres meieriindustrien, og derved å redusere bruken av antibiotika. I prosjektet HoliCow skal vi takle dette problemet fra ulike vinkler, og vi skal undersøke både rollen til og samspillet mellom, de tre store aktørene: verten, patogenet og mikrobiomet. Vi vil dra nytte av de nyeste teknikkene utviklet innen ulike felt (f.eks. -omics, flowcytometri og molekylær mikrobiologi) for å forstå mekanismene bak jurinfeksjonen. Ulike metoder for å studere mikrobiomsammensetning, funksjonalitet og somatisk cellesammensetning er utviklet og tilpasset prøvene som er samlet inn i prosjektet. En longitudinell studie av mikrobiometdringer under en laktasjon ble fullført i oktober 2023 og foreløpig dataanalyse viste en økning i bakteriell biomasse og diversitet under laktasjon. Dette kan indikere muligheten for bakteriell tilpasning til kjertlene uten mastittsymptomer eller påvisning av infeksjon med tradisjonelle metoder. Undersøkelse av vert-patogen og mikrobiom-patogen-interaksjoner utføres for tiden med bruk av et CRISPR-interferensbibliotek for hele genomet utviklet i Staphylococcus aureus. Målet er å bidra med ny kunnskap om jurbiologi for å bedre forebygge jurbetennelse, forbedre jurhelsen og dyrevelferden, redusere bruken av antibiotika i landbruket og øke bærekraften i meieriindustrien.

Bovine mastitis is an inflammatory disease of the udder, with important consequences for animal welfare and milk production. It is the most common reason for antibiotic treatment of Norwegian dairy cattle. Mastitis is caused mainly by environmental pathogenic microorganisms which infect the udder. Despite it being the largest cause of food and economical losses in the dairy industry at a global level, the true etiology of mastitis is still not fully understood. Thus, a continuous effort is needed to improve the health and well-being of dairy cows and the quality of milk supplied to the dairy industry, and thereby to reduce the use of antibiotics. In the project HoliCow, we will approach this problem by providing a holistic insight into the interplay between the host, the microbiome and the mastitis pathogen. We will simultaneously investigate the microbiome and the response of the host immune system by applying advanced cell sorting techniques and novel -omics approaches. This will help us to decipher the bovine udder microbiome functionality and characterize the host cellular response as well as the host humoral response. Additionally, we will take advantage of the novel CRISPR interference system to unravel complex interactions between the most common mastitis pathogen, Staphylococcus aureus, with host macrophages, bovine mammary epithelium cells and with major players of the bovine udder microbiome. This will highlight niche adaptation and genetic mechanisms of virulence used by S. aureus and will provide new insights to enable development of novel intervention strategies for mastitis. The holistic approach used in the project will contribute with novel knowledge of the udder biology to better prevent mastitis, improve udder health and animal welfare, decrease the use of antibiotics in agriculture and increase sustainability of the dairy industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder