Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

FutureFoodControl- Foodsafety, reduced food waste and sustainabel packaging

Alternativ tittel: -

Tildelt: kr 82,3 mill.

FutureFoodControl: Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer. AP1.L. monocytogenes i produksjonsmiljeøt er en vanlig utfordring for produsenter av spiseklar mat. Næringssammensetning sammen med lav temperatur (3 ° C) og miljøbakterier kunne forklare at L. monocytogenes ikke etablerte seg i produksjonsmiljøet til salat. Videre ble det funnet at ruccula inneholder antilisterielle komponenter. Det er uttrykt bekymringer for at sykdomsfremkallende bakterier på mat kan motta resistensgener fra ufarlige miljøbakterier. Karakterisering og helgenomsekvensering av en samling av Pseudomonas spp fra den norske kyllingproduksjonskjeden indikerte imidlertid at disse vanlige miljø- og matrelaterte bakteriene, som ofte selv er naturlig resistente, ikke har overførbare resistensgener. AP2:Bruk av teknologier, prosesser og ingredienser kan gi økt kontroll med mikroorganismer i mat og dermed bidra til økt holdbarhet, forbedret mattrygghet og redusert matsvinn. En vit. artikkel (under revisjon) viser hvordan melkesyre og fermentater i kombinasjon med MAP-emballering kan brukes til å oppnå rå kylling med lengre mikrobiologisk holdbarhet og forbedret sensorisk kvalitet. Det jobbes videre med forringelse av kylling samt nye teknologier og risikoprodukter inkludert bruk av bakteriofager mot patogene bakterier. Et nytt utstyr («Pulsed Electric Field») med potensielt bredt bruksområde innen matprosessering og mikrobiologisk kontroll er installert i Nofimas prosesshall. Opplæring er påkrevd før utstyret kan tas i bruk.AP3.Resultater viser at emballering av kyllingfilet ved bruk av biodegraderbart materiale (her; PLA) og aktiv emballering kan bevare kvaliteten og ha potensiale for å erstatte tradisjonelle plastmaterialer som APET/PE. En annen studie viser at økt absorbsjonskapasitet eller økt antall fuktabsorbenter i en pakke med kyllingfileter gir økt mengde væsketap ved kjølelagring. Dette er mer tydelig ved bruk av pakkegassen 60% CO2/40% N2 enn ved bruk av 75% O2/25% CO2, og et lavere gass/produkt-forhold bidrar også til økning av væsketapet.AP4 har fokusert på å utvide «in-house» MALDI-TOF MS database for matrelaterte mikroorganismer i tillegg til å bruke analysemetoder som gir mer enn bare identifisering. Metoder for optimalisering av kloning, ekspresjon og rensing av vekstfaktorer er testet. Produserte vekstfaktorer har blitt funksjonelt testet i samarbeid med Precision food production. Bruk av molekylære metoder for sporing har blitt kommunisert i Aftenposten Viten med tittel: Nofima- Slik kan vi sikre en raskere og bedre smittesporing av virus og bakterier.

"FutureFoodControl; food safety, reduced food waste and sustainabel packaging" will focus on research that meet challenges in the Norwegian Food sector and the UN sustainable goal. Will will focus on breaking the chain of microbial infection in food environments in Work Package (WP) 1. This will include source tracking of pathogens, spoilage bacteria and fungi in the production facilites, monitoring and effective corrective actions. In WP 2 we will focus on control of microbes in risk foods. This work will include characterization of specific spoilage bacteria and their spoilage potential in products (raw chicken), determine the effect of mild preservation technologies on risk organisms (spoilers, pathogens) in raw chicken and perishable, plant-based foods, and focus on prevalence and dissemination potential of antimicrobial resistance genes in L.m and prevalent bacterial spoilers from food and environmental origin in Norway. WP3 will evaluate packaging systems and storage conditions by use of recycled or renewable packaging materials without compromising safety, shelf life or negative impact on food waste. We will explore the potential of renewable/recycled materials for application in packaging of fresh products, and determine the effect of active and intelligent packaging solutions on the shelf life of selected food products when applied in combination with biobased/biodegradable materials. WP4 will strengthen the molecular methods for research on microbial composition, tracking and traits in food processing environments, in food and during food storage. The platform will serve WP1, WP2 and WP3 in the present program, as well as the parallel programs “SusHealth” and “Precision food production”. WP5 is focusing on consumer aspects related to food safety, food waste and packaging, in collaboration with the parallel “Food For Future” program. WP6 coordinates activities related to user involvement, dissemination of results and program management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Finansieringskilder