Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s Yoiks

Alternativ tittel: Dovdna: En Studie av Vuggesanger og Samiske Barnejoik

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektnummer:

314818

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet utforsker den affektive dimensjonen av vuggesanger. Prosjektet fokuserer på "dovdna", en samisk sangetradisjon for spedbarn. Studien er basert på et etnografisk feltarbeid med samiske sangere i Nord-Norge og vil utforske hvordan vuggesanger etablerer affektive forhold til fortiden, nåtiden, fremtiden og det ikke-mennskelige. I den samiske tradisjonen er en joik en kort melodi som beskriver personer, dyr eller steder. Joik er i dag en viktig ressurs for samisk identitet, men den spesifikke dovdna sjangeren er fortsatt dårlig dokumentert. Fordi dovdna er preget av mykhet står de kontrast til den noe stereotypiske oppfatningen av joik som ofte formidles av media. Likevel utgjør det en betydelig del av den samiske musikalske kulturen. Selv om dovdna vanligvis brukes som vuggesanger er de også ment å beskrive spedbarnet og fremkalle det fremtidige voksenlivet gjennom melodiske bevegelser og noen ganger med ord. I motsetning til de fleste vuggesanger som blir sunget andre steder i verden, så er en dovdna ikke bare sunget av kvinner men også av menn. Dovdna viser også interessante likheter med joik som beskriver små dyr. På grunn av dets spesifikasjoner gir studien av dovdna et godt utgangspunkt for et nytt perspektiv på den menneskelige aktiviteten å lindre og trøste spedbarn med stemmen. Denne aktiviteten har interessert ulike filosofer siden Platon og er fortsatt ansett som magisk i mange kulturer. Målet er derfor å ta dovdna-tradisjonen på alvor og utlede antropologisk innsikt om et større filosofisk tema. På denne måten tar prosjektet avstand fra folkloristiske fremstillinger av samisk kultur. Prosjektet vil utforske hvordan dovdna og vuggesanger påvirker sangere og spedbarn i deres forhold til fortiden, nåtiden, fremtiden og det ikke-menneskelige, spesielt dyr. Den vi ta en "sensitiv" tilnærming og reflektere kritisk over moderne dikotomier som natur/kultur, på en måte som respekterer den samiske forståelsen av sin egen joikingpraksis.

This project proposes an interdisciplinary investigation about lullabies. Lullabies are one of the most widespread musical traditions, present in nearly all human cultures. The starting point of my inquiry would be an ethnographic fieldwork among the Sámi, an indigenous people from the northern part of Europe, in order to document a singing tradition called dovdna. Dovdna are part of the yoiking tradition, a singing technique inherited from pre-colonial times and serving to invoke people, animals, or places. I have done research on the yoik for six years and observed that dovdna, which are yoiks specifically designed for infants and used to lull them, are one of the most recurring forms of yoiking today. Yet, almost nothing has been written about it. Given the increasing attention to Sámi culture and yoik among the majority populations of the Nordic countries, a scholarly description of this emblematic practice seems more timely than ever. Thus, the project pursues two aims: - To document the dovdna tradition and gain a better understanding of the yoik and Sámi culture at large - To establish dialogues with the existing literature on lullabies and derive insights about songs and infancy The project would inquiry how lullabies 'affect' the singers and infants, in particular, the experiences they afford vis-à-vis past childhood memories, present feelings of comfort, and future developments for the infant, as well as the role of animals and gender in dovdna. This project would start with two years at the University of Liège, where I would be hosted by two research groups specialized in aesthetics and human-animal relationships (Cultures Sensibles), and the anthropology of childhood and infancy (Enfances). During this period, I would spend three months in the region of Kautokeino (Norway) in order to conduct fieldwork. I would spend the third year at the University of Oslo, in one of the largest and most interdisciplinary departments of musicology in Europe.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam