Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The authority of expertise in professional tax law practice.

Alternativ tittel: Ekspertisens autoritet i profesjonell skattejuridisk praksis.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314825

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Populistisk elitekritikk har blitt en viktig del av vår politiske virkelighet i vestlige demokratier? noe Trumpisme, Brexit og de franske Gulvestene viser. Mange uttrykker frustrasjon over urettferdige skattesystemer og over elitenes makt til å bestemme hvordan borgernes penger skal brukes. Kritikken retter seg ofte mot politikerne, de som regjerer og stemmer over skattesystemene. Men det finnes en annen relevant elite i denne sammenhengen, en annen autoritet, og det er de skattejuridiske ekspertene. Skattejuristene i finansdepartementene skriver lovtekster og forslag og forteller politikerne hva de kan og ikke kan gjøre på skattefeltet. Men hva bygger disse ekspertene sin autoritet på? Hvordan kan man skille faglige fra politiske vurderinger i slike spørsmål? Og representerer skattejuristene og skatteøkonomene, en annen sentral gruppe på feltet, en felles eller to ulike stemmer? Skattejuridisk ekspertise finnes også i stor grad i privat sektor, hvor multinasjonale selskaper utfordrer skattesystemenes omfordelingsambisjoner. Ved å finne smutthull og å designe komplekse selskapsstrukturer kan de helt lovlig begrense sine klienters skattebidrag. Internasjonaliseringen av advokatfirmaer forsterker denne prosessen; det gjør også nye former for spesialisering og profesjonalisering i jusutdanningene og i juristprofesjonen mer generelt. Endrer dette også den skattejuridiske ekspertisens karakter og autoritet? Flere typer juridiske eksperter bidrar gjennom sin profesjonelle praksis til å forme skattesystemet: noen i statsapparatet, noen i privat sektor, noen gjennom sin praksis i retten og andre igjen gjennom sin undervisning ved universitetene. TAXLAW undersøker hva som kjennetegner skattejuridisk ekspertise i disse ulike sammenhengene. Hvordan trekker disse ekspertene grenser mellom egen og andre typer ekspertise? Og hvordan underbygger institusjonell kontekst deres forståelse av juridisk ekspertise og autoritet? Prosjektet vil undersøke dette i Frankrike og Norge og bidra med nye innsikter til rettssosiologi, profesjonsteori og ekspertiseforskning, og til profesjonelle i det skattejuridiske feltet i forvaltningen, innen skatterådgivning og i høyere utdanning. Prosjektets første fase har gått med til å diskutere prosjektets utforming med skattejurister fra praksisfeltet og revidere det i tråd med det, å gjennomføre datainnsamlingen i Norge og Frankrike, å bygge opp et relevant fagmiljø internasjonalt, og å starte opp med de første publikasjonene. I tråd med prosjektplanen er det så langt publisert én vitenskapelig artikkel om den metodiske tilnærmingen som prosjektet benytter seg av. Videre har alle prosjektmedlemmene gjort de første analysene, presentert disse i relevante vitenskapelige fora, og jobber nå med bearbeiding av disse til innsending til vitenskapelige tidsskrifter. Prosjektets hjemmeside: https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/the-authority-of-expertise-in-professional-tax-law-practice

In what way does legal expertise represent a distinct source of authority in the making and application of tax systems? If boundaries to economic expertise or political authority are blurred, does that influence the kinds of tax systems that lawyers promote? Current transformations of the legal profession, e.g. changes in law firms' size and closure mechanisms, in the relationship between lawyers, economists and consultants, internationalization and digitalization, alter the character and role of legal expertise in the policy design and professional exertion of tax law. Changes regarding who has power to define legitimate legal expertise, and the institutions supporting those, concern in particular tax law. As European welfare states face economic challenges in the years to come, tax lawyers will be key actors in shaping tax policy and private citizens' willingness to pay. TAXLAW will study their sources to autonomy, legitimacy and authority. TAXLAW will: 1) Interview 96 tax lawyers in higher education, courts, ministries of finance and consultancy firms in France and Norway about their understanding of legal expertise and authority as they use it in professional practice and about how they draw boundaries to economic expertise and political authority. 2) Gather documents, literature, prosopographical data and statistics on educational and professional trajectories, selection and regulation mechanisms concerning the four institutions and two countries to analyze which institutional structures that underpin the conceptions of legal expertise and authority found in the interviews. This novel approach building on and developing sociology of knowledge, science, professions and legal consciousness studies will advance theories on how expertise is embedded in its context, on its autonomy and legitimacy. 3) Move the research frontier in social studies of law and offer a new foundation for discussing the legitimacy of legal expertise in policy-making and tax planning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon