Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Leadership and democratic participation in Asia

Alternativ tittel: Sterke ledere i Asia: Demokratiske sjefer og hvordan forstå dem

Tildelt: kr 12,0 mill.

Det blir stadig flere såkalt sterke ledere i asiatiske demokratier, men alle våre begreper er utviklet fra en vestlig kontekst. Sterke ledere i asiatiske demokratier er et asiatisk fenomen og selv om også globale trender påvirker asiatiske land er velgernes forståelse av demokrati, representasjon og autoritet forhold vi ikke forstår så godt. Selv om folk også i asiatiske demokratier er klart tilhengere av demokrati, så er de også ofte tilhengere av såkalt sterke ledere. Slike ledere har en tendens til å begrense noe av det som ofte forbindes med demokrati – sånn som minoriteters rettigheter, ytringsfrihet, og alminnelig rettssikkerhet. Men de er også autoritære og det er dette vi griper fatt i. Hvorfor er denne autoritære politikken populær? Hva er det med demokratiforståelsen i disse landene som gjør at de stemmer frem den type ledere og den type politikk? Vi tar for oss et utvalg av sterke ledere. Noen er nåtidige nasjonale ledere, andre er tidligere ledere eller de er sterke ledere på provinsnivå. Vi ser på hvordan de søker å bygge sin posisjon, hvordan de bruker sosiale media, hvordan den sjefete stilen appellerer lokalt. Hensikten er en dypere forståelse av Sør- og Sørøst-Asiatisk politisk kultur og å utvikle teoretiske begreper som hjelper oss til å forstå fremveksten av sterke ledere i demokratiske land. Vi tar utgangspunkt i at politisk lederskap, enten vi snakker om legitimitet, autoritet eller representasjon, er kulturelle fenomener og at den lokale forståelsen av hva lederskap er, er sentralt for hvordan lederskap kan skapes og utøves.

The 2020 Freedom House report declares that globally, ‘Democracy and pluralism are under assault’. This is particularly marked and disconcerting with respect to the large and populous regions of South and Southeast Asia where today there is no ‘full democracy’ (Democracy Index 2019). In fact, popular support for non-democratic rule in these two regions ranges from 75 to 85 percent, higher than in any other world region (Pew research 2017). Several significant electoral democracies in these regions are now ruled by ‘strongman’ leaders who are often portrayed as authoritarian or populist, or both—India’s Narendra Modi, Sri Lanka’s ruling Rajapaksa brothers, Thailand’s Prayut Cha-o-Cha, Cambodia’s Hun Sen, and the Philippines’ Duterte, for example. The region is also rife with former strongmen, strongman challengers to current leaders, and local strongmen, including political dynasts. We seek to substantially develop an understanding of South and Southeast Asian politics and to develop theoretical concepts that help understand a hitherto underresearched political phenomenon: strengthening of strongman politics in democratic countries. We proceed from the position that political leadership – variously conceptualised as legitimacy, authority, or representation – is a cultural construct and that perception plays a crucial role its construction. Our hypotheses are, first, that contemporary strongman leaders in South and Southeast Asia seek to distinguish themselves from technocratic leaders and instead, second, seek to establish authority through imagery that is based on culturally sensitive notions. These notions include, we hypothesise, a masculine ‘boss’ personalisation of power and authority, which may included transgression of moral or unwritten rules; an imagery of communitas, the uniqueness of the nation and the superiority of its morale and culture; and a culturally sensitive and often religious imagery of sacrifice, selflessness and service.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser