Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Toxic microalgae in Norwegian waters (ToxANoWa): Uncovering fish-killing mechanisms of phytoplankton from Scandinavian waters

Alternativ tittel: Giftige mikroalger i norskehavet: Mekanismer for fiskedød forårsaket av fytoplankton fra skandinaviske farvann

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314861

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Algeoppblomstringer forekommer naturlig etter et sesongmessig mønster i hav og ferskvann. Frekvensen, og til dels omfanget, av algeoppblomstringer antas i hvert fall delvis å skyldes menneskelig påvirkning. Slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet og føre til massedød av fisk og andre dyr. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for havbruksnæringen og medførte at rundt 40.000 tonn laks døde. Oppblomstringen var dominert av arten Chrysochromulina leadbeateri, og samarbeidspartnerne i ToxANoWa er i besittelse av både feltprøver og laboratoriekulturer av denne algearten. ToxANoWa tar sikte på å belyse hvorfor denne arten er giftig for fisk ved å samle forskere med bakgrunn innen marinbiologi, toksinkjemi og toksikologi. Prosjektet har også som mål å studere algearter i slekten Prymnesium, som historisk har vært dominerende i giftige algeoppblomstringer i skandinaviske farvann. En av artene, P. parvum, er kjent for å produsere kjemikalier som er svært giftige for fisk - disse er kjent som prymnesiner. Prymnesium parvum forekommer praktisk talt over hele verden, men kjemien og toksikologien til prymnesinene er fremdeles lite studert. ToxANoWa har som mål å produsere utvalgte prymnesiner fra algekulturer slik at de blir tilgjengelige for forsknings- og overvåkningsformål. I tillegg har ToxANoWa-teamet som mål å lage prymnesin-antistoffer som senere kan brukes til produksjon av analyseverktøy. En annen Prymnesium-art er P. polylepis, som var ansvarlig for en stor og giftig algeoppblomstring i Kattegat og Skagerrak i 1988. Det er fremdeles ukjent hvorfor denne arten kan være skadelig for fisk, men ved hjelp av dagens teknologi vil vi i ToxANoWa forhåpentligvis kunne bidra med kunnskap om dette også. ToxANoWa prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Universitetet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet og National Research Council of Canada.

Researchers currently observe an increase in the frequency, severity and geographic distribution of harmful algal blooms all over the world. Scandinavia is no exception, and the recent toxic algal bloom in Northern Norway during spring 2019 was disastrous for the aquaculture industry resulting in total lost production of about 40,000 tons of salmon, equating to financial losses estimated at around NOK 2.2 billion (USD 225 million). Despite the regular and worldwide occurrence of fish-killing algal blooms, the exact mode-of-action of many relevant species remains unclear. The ToxANoWa project aims to obtain a comprehensive understanding of the fish-killing activity and mechanisms of selected and relevant bloom-forming species from Scandinavian coastal waters, and to identify climatic and anthropogenic factors that affect toxicity. By combining a suite of bioassays with state-of-the-art chemical profiling and analyses we will identify potentially toxic compounds in algal cultures and a field sample from the 2019 algal bloom in Northern Norway. One of the few types of algal toxins that is known for their fish-killing toxicity are the prymnesins. This class of toxins will receive special attention, and we wish to study their structural diversity and toxicity in Scandinavian algal strains in detail. The ToxANoWa project will also result in technological advancements, and for the first time provide the scientific community with prymnesin reference standards and antibodies for future worldwide monitoring efforts.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø