Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Next generation of tailor-made protein biologics

Alternativ tittel: En ny generasjon med skreddersydde proteinbaserte legemiddelkandidater

Tildelt: kr 12,0 mill.

Den terapeutiske effekten av proteinbaserte legemiddelkandidater blir ofte begrenset av kortvarig utholdenhet i blodet, noe som er årsaken til at de feiler i dyremodeller eller når de testes ut på mennesker. Derfor er det et stort behov for design som muliggjør forbedret utholdenhet, tilgjengelighet og distribusjon av proteinbaserte medisiner. For å kunne konstruere den neste generasjonen med slike legemidler, vil vi dra nytte av biologiske prinsipper som naturlig regulerer den lange levetiden til antistoffer og albumin. Forskningsgruppen vår er i den internasjonale frontlinjen for slike biologiske studier, og vi tar her sikte på å utvide vår forståelse, og bruke denne kunnskapen til å konstruere nye legemiddelformater med forbedrede bindings- og transportegenskaper. Dette vil vi gjøre ved å kombinere unike biokjemiske og cellulære analyser med studier i nye humaniserte transgene mus, hvor ulike strategier for levering av legemidler vil bli utforsket. Prosjektet har som mål å oversette banebrytende forskning til nye medisinske prosedyrer.

The therapeutic efficacy of peptide and protein drug candidates is often hampered by short serum half-life, which is the main reason why they fail in vivo. Thus, there is an unmet need for intelligent design that enables improved serum persistence, availability and distribution of protein-based drugs. To engineer the next generation of such drugs, we will learn by nature and take advantage of the 3-week long serum half-life of human albumin. The long half-life is a result of its interaction with the neonatal Fc receptor (FcRn), which is broadly expressed in cell types and tissues where it mediates recycling or transcytosis of albumin. Our research group is in the international forefront of studies on FcRn-albumin biology, and we presently aim to expand our molecular and cellular understanding of the FcRn-albumin relationship. Furthermore, we will use the new knowledge to engineer novel human albumin-based drug formats with tailored FcRn binding and transport properties. This will be done by combining unique biochemical and cellular assays with in vivo studies in new state-of-the-art humanized transgenic mice, where both invasive and non-invasive drug delivery strategies will be explored. The project will translate cutting-edge groundbreaking research into new medical procedures.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder