Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

PREDICT: Increasing the extent, transparency, and impact of predictions of population dynamics.

Alternativ tittel: PREDICT: forbedrer pålitelighet, gjennomsiktighet og innvirkning til prediksjonene av biologisk endring

Tildelt: kr 1,7 mill.

Samtidig som stadig mer urørt natur forsvinner, opplever vi nå svært raske klimaendringer. Det er fortsatt uvisst hvordan ulike plante- og dyrearter vil respondere på disse endringene, og vår evne til å predikere, eller forutsi, slike responser er helt nødvendig for å oppnå god forvaltning og bevaring. Tross stor framgang i utviklingen av prediksjonsmodeller for populasjoner, har ikke framgangsmåter for analyse og kommunikasjon av usikkerheten i modellene blitt utviklet i samme takt. Dette svekker tilliten til prediksjonene, og kan på sikt svekke allmennhetens tillit til vitenskap. Målet med prosjektet PREDICT er å øke forståelsen av mulige populasjonsutviklinger ved å forbedre måten vi predikerer biologisk endring. Dette oppnår vi ved å predikere populasjonsutviklingen for et større utvalg arter og over et større geografisk område, samtidig som vi forbedrer påliteligheten til modellene vi bruker. Ved å studere populasjonsdata som strekker seg over svært lang tid vil vi forsøke å identifisere hvilke faktorer som i størst grad bidrar til usikkerhet i prediksjonen av en fremtidig bestand. Et sentralt spørsmål er hvor langt inn i framtiden vi kan forutsi endringer med rimelig god sikkerhet. Dette vil vi forsøke å svare på ved bruk av såkalte «ecological forecast horizons». Ved å identifisere når en prediksjon blir for usikker eller upresis til å være verdifull, kan vi begrense modellene våre til et tidsvindu hvor populasjonsprediksjonen kan sies å være sikker og dermed også mest nyttig. PREDICT vil bidra til økt forståelse av hvordan plante- og dyrearter vil påvirkes av forestående klimaendringer, og vil gi ny innsikt i hvor godt vi egentlig kan forutsi populasjonsutviklinger.

-

We are currently experiencing rapid climate change set against the backdrop of a heavily human impacted landscape. How animal and plant populations will respond to these changes remains an open question, as does how well can we predict these responses. PREDICT addresses the lack of a comprehensive global picture of population responses to climate through two aims; (1) improving the reliability of methods for using climate and population data to make predictions of future population trends, (2) producing robust and useful predictions of near-future population trends from a global sample of different species. Together these aims will create the most comprehensive consideration of future population trends to date, covering hundreds of populations and with statistically rigorous methodologies. Our proposed methods will simultaneously expand the reach and reliability of population predictions. Making predictions involves uncertainty, arising from many sources. We will make use of exceptional long-term studies of animal populations to identify the contributions that different sources of uncertainty make to final population predictions. We also ask; how far into the future we can predict with confidence? Using the concept of ecological forecast horizons, we can adjust our prediction lengths to a timespan with high accuracy and precision. Consideration of forecast horizons also allows us to explore the drivers of predictability, exploring whether being found in a particular region, belonging to a particular group of organisms or having a particular life history strategy influences how far into the future we can predict. The final task of PREDICT will use openly available data sources to generate robust predictions of near-future population trends that can be used with confidence by stakeholders and scientists. Ultimately, PREDICT will advance our understanding of species responses to climatic change and how well we are able to predict them.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet