Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Ad hoc crisis response and international organisations

Alternativ tittel: Ad hoc kriseløsninger og internasjonale organisasjoner (ADHOCISM)

Tildelt: kr 12,1 mill.

Internasjonale organisasjoner blir skapt under kriser for å løse felles globale problemer. Likevel etablerer stater stadig nye ad hoc kriseløsninger for å løse kriser hvor man ville forventet at etablerte internasjonale organisasjoner skulle spilt en sentral rolle. ADHOCISM spør hva de langsiktige innvirkningene av ad hoc kriseløsninger vil være på internasjonale organisasjoner. På denne måten vil ADHOCISM bidra til å fylle et kunnskapsbehov gjennom en systematisk studie av ad hoc kriseløsninger innenfor to domener: sikkerhet og helse. Gjennom en slik sammenligning vil ADHOCISM skape innsikt i et videre empirisk fenomen i globalt styresett. Ad hoc kriseløsninger er her definert som løse grupper av aktører som blir enige om å løse en krise til gitt tid og sted istedenfor eller i tillegg til en eksisterende internasjonal organisasjon innenfor samme policy-domene. Ad hoc kriseløsninger kan på kort sikt lede til raskere og mer effektive kriseløsninger, men hvis internasjonale organisasjoner ikke lenger blir sett som de viktigste instrumentene til å løse globale utfordringer, så er risikoen også at relevansen til disse internasjonale organisasjonene vil minske, og lignende trender kan utvikle seg innenfor andre domener. For å utvikle mer kunnskap om ad hoc kriseløsninger vil ADHOCISM etablere et datasett på ad hoc kriseløsninger innenfor sikkerhet. Innenfor sikkerhet vil vi studere Afrikanske Unions African Standby Force (ASF) og EUs Battlegroups (internasjonale organisasjoner) og ad hoc koalisjonene Multinational Joint Task Force (MNJTF), Joint Force of the Group of Five Sahel (JF-G5S), Task Force Takuba, så vel som European Maritime Awareness i Hormuz-stredet. ADHOCISM vil bruke initielle funn innenfor sikkerhetsfeltet til å se på utviklingen innenfor global helse, hvor forholdet mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og Vaccine Alliance (Gavi), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) og COVAX-prosjektet utløser lignende spørsmål.

Most international organisations (IOs) are created with the aim of solving collective action problems when a crisis arises. Yet, member states have repeatedly established ad hoc crisis responses (AHCRs) in situations where IOs might be expected to play a central role. AHCRs are here understood as loose groups of actors that agree to solve a particular crisis at a given time and location outside of an existing IO in the same policy domain. Surprisingly, this key characteristic of current-day global governance has so far attracted little scholarly attention. ADHOCISM asks what is the impact of ad hoc crisis responses on international organisations and on international crisis response mechanisms in particular? ADHOCISM wants to contribute to filling this gap through a systematic study of ad hoc crisis responses in areas such as security and health. Across domains, crises occur which often require immediate and coordinated responses. Security is characterized by a high politics logic – where states are prone to guard their portfolios and hesitant to share sensitive information, for example. Other domains, such as health, are often considered low politics where state and non-state actors have established formal arrangements for cooperation. By looking beyond a single policy domain and across time, ADHOCISM wants to tap into a broader empirical governance phenomenon. If IOs are no longer seen as the principal instruments to confront global challenges, the risk is also that the relevance of these IOs will diminish, and similar trends may unfold in other domains. Bringing a gender-balanced team with a proven academic track record on IOs and inter-organisational relations, ADHOCISM examines a diverse and robust set of cases to offer possible explanations for this puzzle, drawing from three distinct theoretical International Relations (IR) schools – rational institutionalism, sociological institutionalism and power-based explanations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder