Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

From evading to embracing immune cells – Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanomedicine

Alternativ tittel: Utnytte immunceller - Utvikling av nøytrofil-rettet anti-kreft nanomedisin

Tildelt: kr 8,0 mill.

Nanomedisiner er nanopartikler som inneholder medisiner og har blitt grundig undersøkt for behandling mot kreft i løpet av de siste tiårene. Et av de viktigste grunner for å bruke nanomedisiner til å behandle kreft er at nanopartiklene kan levere høyere konsentrasjoner av legemidlet til svulster sammenlignet med konvensjonelle medikamenter. Selv om dette har vist seg å fungere i noen tilfeller representerer immunforsvaret en stor hindring for nanopartikler på veien til svulster. Immunsystemet har utviklet seg til, blant annet, å gjenkjenne og nøytralisere ikke-endogene partikler, som virus, bakterier, og nanopartikler. Utvikling av strategier for å redusere nanopartikkelgjenkjenning av immunsystemet, og derved øke mengden injiserte partikler som når svulster, har vært en av hovedaktivitetene i forskningen i dette feltet. Selv om det til en viss grad er vellykket, tar immunceller fremdeles opp de fleste av administrerte nanopartikler. Det som er interessant, og muliggjort gjennom økt forståelse av immuncellefunksjoner i kreft, er at immunterapi har blitt et viktig verktøy i klinikken for kreftbehandling. Siden nanopartikler i stor grad tas opp av visse immunceller, blir nanopartikler sett på som mulig nyttige verktøy for å levere immunterapeutiske medikamenter til disse immuncellene i kreft. I dette prosjektet tar vi sikte på å utvikle nanopartikler (liposomer, lipid vesikler) som tas opp av bestemte typer immunceller (nøytrofiler) som spiller skadelige roller i kreft. Vi har nå laget partikler som blir tatt opp i høy grad av disse immunceller. Vi har karakterisert et enzym (Arginase 1) i vårt brystkreft model som bidrar til tumor vekst. Vi har funnet at det blir uttrykt i høy grad av immunceller som tar opp nanopartikler. Vi har laget nanopartikler med Arginase 1 hemmer som nå testes for terapeutiske effekter. I tillegg til Arginase 1 har vi også siktet oss inn på såkalte 'neutrophil extracellular traps' eller NETs. Dette er biter av DNA som skilles ut av nøytrofiler. NETs bidrar til tumor vekst og metastase og er dermed viktig terapeutiske mål i forhold til nøytrofiler. NETs forårsaker også trombose, som mange brystkreft pasienter plages med. Vi har funnet og testet flere NET hemmere in vitro, som vi nå enkapsulerer i nanopartikler og som vil også bli testet for terapeutiske effekter. Gjennom året som kommer vil vi finne ut av om våre nanopartikler forbedrer terapeutiske effekter i vår musemodel av brystkreft. Hvis dette er tilfelle, vil dette prosjektet resultere i nanomedisin rettet mot spesifikke immunceller som kan forbedre behandling mot kreft.

In spite of astonishing preclinical cancer cures and the approval of multiple formulations, nanomedicine’s impact on cancer patient care remains limited in the light of the multi-billion global research and development effort in the field. A central problem is rapid nanoparticle recognition and clearance by phagocytic immune cells upon systemic administration. It is becoming increasingly evident that nanomedicine's unsatisfactory clinical exploitation may be tackled by utilizing these extensive interactions with the immune system. At the same time, neutrophils (phagocytic immune cells) are increasingly understood to be important immunomodulators in cancer, however no neutrophil targeted anti-cancer immunotherapeutics exist. Here we propose to utilize the extensive nanoparticle interactions with phagocytic neutrophils in the development of novel, neutrophil-targeted anti-cancer nanotherapies. We will optimize the neutrophil specificity of our liposomal drugs and assess their therapeutic effects in stand-alone fashion, as well as in combination with a mouse version of approved immunotherapy in immunocompetent mouse models of breast cancer. To gain a mechanistic understanding for potential therapeutic effects, we will assess liposome biodistribution and tumor and metastasis development using advanced in vivo imaging methodology in combination with highly complementary and state-of-the-art in vivo/ex vivo immune response and cell profiling methodology. If completed succesfully, this project will result in neutrophil-targeted nanomedicine able to enhance anti-cancer immune responses in immunotherapeutic regimens in mice. We have already developed liposomes with high neutrophil affinity, which may be sufficient to achieve certain therapeutic effects. However, to explore nanomedicine's potential in the development of neutrophil-targeted therapies in and beyond the scope of the current proposal, we also aim to increase neutrophil specificity.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder