Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

Alternativ tittel: Stabilisert plattform for maritim bruk av konvensjonelle inspeksjonsdroner

Tildelt: kr 3,2 mill.

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av inspeksjoner og kartlegging. Mange virksomheter tilbyr slike tjenester i dag, og leverer profesjonelle produkter med en pris og kvalitet som ofte overgår tradisjonelle. Imidlertid har denne utviklingen stort sett bare kommet landbaserte inspeksjoner til gode. Dagens dronesystemer baserer seg på MEMS baserte gyro og akselerometre for stabilisering og kontroll, og felles for disse er at de må stå helt i ro under oppstart og kalibrering, slik at dronens autopilot kan ha kontroll på sin orientering. I dette prosjektet har vi forsket på en stabilisert plattform som gjør det mulig å benytte standard hyllevare inspeksjonsdroner fra fartøy. Den stabiliserte plattformen er basert på Stable AS sin MSP teknologi som opprinnelig ble utviklet for å stabilisere biljardbord om bord i cruiseskip, slik at det er mulig å spille biljard i et fartøy som ruller og krenger på grunn av sjøgang! I ettertid har teknologien også blitt benyttet i ulike produkter som kan øke komfort og produktivitet om bord i fartøy, med for eksempel stabiliserte senger og stabiliserte arbeidsstasjoner/kontorplasser. Vi har fokusert på utvikling av en løsning som er agnostisk med hensyn på drone-type, og være liten nok til å kunne benyttes om bord på relativt små arbeidsbåter. Plattformen vil gjøre det enklere å lande dronen og sikrere å operere i et videre spekter av vær og vind. I prosjektet har undersøkt har vi undersøke et bredt utvalg av hyllevare inspeksjonsdroner og eksperimentert oss frem til de krav til maksimale akselerasjoner som tolereres før dronens orienteringssensor initialiseres og kalibreres korrekt. Vi har også simulert ytelsen til ulike autopilot-platformer som er på markedet. Vi har utviklet prototype stabiliserte plattforme som gjør det mulig å operere konvensjonelle inspeksjonsdroner fra fartøy. Vi har utprøving løsningen på små fartøy, og funnet ut at løsningen håndterer dårlig vær og sjøgang av en art som gjør at det er utfordrende for mannskapet å holde seg fast i båten.

Vi har ikke kommet dit i løpet av prosjektet at Stable er helt klar for å kommersialisere ideen som et hyllevare produkt. Det er enda ikke en mengde drone-operatører som står klar for å tilby tjenestene sine til i et maritimt marked. Men positive ting er i ferd med å skje, særlig innenfor service av havvind-anlegg. Og Stable AS har blitt invitert med i flere prosjekter både fra droneprodusenter og service-selskaper, som alle ser behov for en stabilisert landingsplattform. Aktører i forsvarsmarkedet er også på banene og ønsker samarbeid i utviklingsprosjekter. På sikt regner vi med at Stable kan kommersialisere resultatene av prosjektet og på sikt tilby et produkt som er etterspurt og viktig i et marked som er i emning. Vi ser følgende effekter av prosjektet: En teknologi som muliggjør bruk av konvensjonelle droner fra (små) fartøy er forventet å skape nye markedsmuligheter for droneoperatørene som vil bli i stand til å tilby sine tjenester til sjøs med de samme systemene de benytter på land. I første omgang opplever vi størst potensiale for dronebasert inspeksjon av plattformer, rigger, fartøy eller offshore vindmøller. I tillegg ser vi et sort potensial innen akvakultur, samt for datainnhenting innen forskning og oljevern. En stabilisert plattform vil øke værvinduet for droneoperasjoner fra fartøy betraktelig, og følgelig gjøre inspeksjoner fra fartøy mer kostnadseffektiv og med mindre miljømessig fotavtrykk. Dronebaserte inspeksjoner kan gi et positivt bidrag på HMS da behovet for personell som klatrer i strukturer for å dokumentere tilstand reduseres

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av inspeksjoner og kartlegging. Mange virksomheter tilbyr slike tjenester i dag, og leverer profesjonelle produkter med en pris og kvalitet som ofte overgår tradisjonelle. Imidlertid har denne utviklingen stort sett bare kommet landbaserte inspeksjoner til gode. Dagens dronesystemer baserer seg på MEMS baserte gyro og akselerometre for stabilisering og kontroll, og felles for disse er at de må stå helt i ro under oppstart og kalibrering, slik at dronens autopilot kan ha kontroll på sin orientering. I dette prosjektet ønsker vi å forske på muligheten for å benytte Stable sin MSP teknologi i en stabilisert plattform som kan benyttes for å muliggjøre bruk av standard hyllevare inspeksjonsdroner fra fartøy. Opprinnelig ble MSP teknologien utviklet for å stabilisere biljardbord om bord i cruiseskip, slik at det er mulig å spille biljard i et fartøy som ruller og krenger på grunn av sjøgang! I ettertid har teknologien også blitt benyttet i ulike produkter som kan øke komfort og produktivitet om bord i fartøy, med for eksempel stabiliserte senger og stabiliserte arbeidsstasjoner/kontorplasser. Løsningen som skal utforskes vil være generisk med hensyn på drone-type, og være liten nok til å kunne benyttes om bord på relativt små arbeidsbåter. Plattformen vil også gjøre det enklere å lande dronen og sikrere å operere i et videre spekter av vær og vind. I løpet av prosjektet vil vi undersøke et bredt utvalg av hyllevare inspeksjonsdroner og etablere krav til maksimale akselerasjoner som tolereres før dronens orienteringssensor initialiseres og kalibreres korrekt, slik at stabiliserte plattformer kan utvikles som gjør det mulig å operere konvensjonelle inspeksjonsdroner fra fartøy.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2