Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Gender, Islam and transnational legal orderings in post-US Afghanistan

Alternativ tittel: Afghanistan etter USA: Kjønn, Islam og transnasjonale rettsordener

Tildelt: kr 9,0 mill.

Etter 20 år med vestlig-innstallert styre sitter Taliban igjen med makten i Afghanistan. Hva kan dette bety for afghanske kvinners rettigheter? Dette forskningsprosjektet undersøker forholdet mellom kjønn og Islam i Afghanistan og hvordan dette forholdet påvirker kvinners rettigheter og beskyttelse i en tid hvor landet står overfor dramatiske endringer. Taliban har lenge sagt at de ønsker å innføre et mer Islamsk styre. Men det fins lite forskning på hvordan kvinners rettigheter og religion forstås i Afghanistan og hvordan de ulike tilnærmingene former makt og politikk. Vi vil se på de forskjellige debattene og tradisjoner i Afghanistan når det gjelder kvinners rettigheter i Islam. Hvem er de viktigste aktørene, grupperingene og inspirasjonskildene? Hvordan defineres rettigheter og hvilke tradisjoner og ideer refereres det til? Hvilke av de eksisterende rettighetene håndhever faktisk domstolene i dag og hvordan anvender de islamsk lov? Funnene fra prosjektet vil bidra til kunnskap om islamsk lov og kjønn så vel som kunnskap om forholdet mellom kjønn og politikk i land med muslimske majoriteter. Videre vil prosjektet gi innsikt av praktisk betydning for alle som er opptatt av den nåværende situasjonen i Afghanistan. Prosjektet gjennomføres av afghanske og norske forskere og er ledet av Chr Michelsen Institutt i samarbeid med Universitetet i Bergen, hvor det er tilknyttet et større forskningssamarbeid om islamsk lov.

This project will examine the relationship between gender and Islam in Afghanistan as it affects women’s rights and protections at a time when the country’s political order is being reshaped. US military withdrawal signals the decline of Western influence, and negotiations with Taliban on a peace settlement suggest an increasing political prominence for conservative and Islamist forces. At this critical juncture, which rights Afghan women can legitimately and realistically claim in the new order are deeply contested questions, both inside and outside the country. Since 2001, international focus on the status of Afghan women has been intense but heavily politicized. Yet there has been little rigorous, empirical research into what we may view as the discursive and legal-political infrastructure of women’s rights in contemporary Afghanistan. This project has identified two areas for in-depth empirical research in this regard: (i) the nature and constituencies of the local/national religious discourses that frame how women’s rights are codified and implemented (or not) in practice, and (ii) the legal rights and protections that differently positioned Afghan women are actually able to access, particularly through the courts. The project findings will be a significant contribution to the comparative literature on Islamic law and gender as well as gender politics in Muslim majority settings more generally. Advocates of Afghan women’s rights and their supporters will be able to draw on a fuller body of knowledge that shows how the courts interpret and adjudicate rights and legal frameworks pertaining to gender.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser