Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Living on Air

Alternativ tittel: Å leve på luft

Tildelt: kr 9,6 mill.

Atmosfæriske metanoksiderende bakterier er de eneste organismer på jorden som kan ta opp og kunsumere klimagassen metan direkte fra atmosfæren. Disse organismene tar opp opptil 47 millioner tonn metan fra atmosfæren hvert år, men til tross for dette øker atmosfæriske metankonsentrasjoner raskt. Hvordan disse bakteriene vil reagere på økte metankonsentrasjoner i atmosfæren og i hvilken grad de vil bidra til å bekjempe de store utslippene av metan i fremtiden, er ukjent. Prosjektet vårt (LoAir) vil bruke spesielle teknikker for dyrking av metanoksiderende bakterier for å studere hvordan disse organismene lever. Videre vil vi i, kontrollerte reaktorer, komponere atmosfæriske gassammensetninger og temperaturer spådd for fremtiden for å studere hvordan disse viktige forbrukerne av drivhusgasser vil påvirke the globale metansyklus i fremdtiden.

Atmospheric methane oxidizing bacteria (atmMOB) are the only organisms on Earth that can consume the greenhouse gas methane directly from the atmosphere. This process removes up to 47 million tons of methane from the atmosphere every year, but despite this, atmospheric methane concentrations increase rapidly. How atmMOB will react to these increases are unknown. In 2019, we provided the first detailed description of an atmMOB, Methylocapsa gorgona MG08. M. gorgona MG08 is the only confirmed atmMOB in pure culture. LoAir will refine the groundbreaking cultivation techniques that allowed isolation of M. gorgona MG08 to enable fully controlled physiological experiments. We will use M. gorgona MG08 as a model organism to study energy, carbon and nitrogen harvest during growth on atmospheric methane. We will also use our cultivation platform to identify which other types of methane oxidizing bacteria can grow on atmospheric methane. Finally, we will create atmospheric compositions predicted for the future to study how increased methane concentrations affect the physiology and methane capture efficiency of atmMOB. This way, LoAir will provide fundamental knowledge about atmMOB. In the extension of LoAir, this knowledge may be used to understand the function of atmospheric methane oxidizing bacteria in the environment and predict their role in scenarios for a warmer future.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder