Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Clay nanolayers for encapsulation of drops or nanoparticles

Alternativ tittel: Leire nanolag for innkapsling av dråper eller nanopartikler

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektet skal utvikle og fremstille leire-mikro-/ nanokapsler for ufarlig transport og kontrollert levering av nanopartikler eller molekyler (for eksempel bioaktive midler) i dråper. Fordeler med leirepartikler for mange bruksområder skyldes deres enkle modifisering og nano-skala funksjonalisering. Leire er unike ved å kombinere definert 2D-anisotropi, høy ionebytte kapasitet, molekylær sorpsjonskapasitet og enorme effektive overflatearealer med en "flekkete" funksjonalitet på nano-skala. Leirmineraler er naturlige, de er bevist stabile iløpet av geologiske tidsskalaer, de er "grønne" og ikke-giftige, og mht morfologi er de det naturlige søsken til grafenoksid. Denne ekstraordinære profilen til leire har et stort uutnyttet potensial i flere retninger innenfor materialteknologi, så forskningen i dette prosjektet kan ha kort vei til virkelige anvendelser. Prosjektet har 5 arbeidspakker: WP1 Karakterisering av leire nanolag; WP2 Innpakning med leire nanolag; WP3 Interkalering i nanolagede leirestabler; WP4 Formidling og RRI; WP5 Prosjektledelse. Prosjektpartnerne og FoU-leverandørene er fra NTNU-fysikk og Universitetet i Oslo - Kjemi. Internasjonale prosjektdeltakere er fra Univ. Bayreuth-Tyskland, Univ. Sao Paulo-Brasil, Univ. København-Danmark, ISIS-UK, Chalmers Univ. Teknisk. - Sverige, ESPCI-ParisTech-Frankrike. I rådgivningsgruppen er det deltakere fra relevant industri- og materialvitenskap.

The proposed project will develop and fabricate clay micro-/nano-capsules for non-toxic transport and controlled delivery of nanoparticles or molecules (such as bioactive agents) in droplets. Advantages of clay particles for many applications are due to their easy modification and nano-scale functionalization. Clays are unique in combining pronounced 2D shape anisotropy, high ionic exchange, molecular sorption capacity and huge effective surface areas with a “patchy” functionality at the nano-scale. Clay minerals are natural, they are proven stable during geological timescales, they are “green” and non-toxic and in terms of morphology they are the natural sibling of graphene oxide. This extraordinary property profile of clays bears a large unexploited potential in materials technology, so the research in this project might have a short way to real-life applications. The project has 5 Work Pakckages: WP1 Characterization of clay nanolayers; WP2 Wrapping with clay nanolayers; WP3 Intercalation in nanolayered clay stacks; WP4 Dissemination and RRI; WP5 Project management. The project partners and R&D suppliers are from NTNU-physics and University of Oslo - Chemistry. International project participants are from Univ. Bayreuth-Germany, Univ. Sao Paulo-Brazil, Univ. Copenhagen-Denmark, ISIS-UK, Chalmers Univ. Tech. - Sweden, ESPCI-ParisTech-France. In the advisory group there are participants from relevant industry and materials science.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale