Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kunstig intelligens i Business (KIB)

Alternativ tittel: Artificial Intellignens in Business

Tildelt: kr 1,1 mill.

Kunstigl Intelligens i Business (KIB) er forankret i utfordringene som norske ledere av etablerte firmaer står overfor, og som har understreket fire bekymringer rundt digitalisering: 1) Hvorfor sliter så mange firmaer med å implementere (digitale) innovasjoner ?; 2) Hvordan innoverer de digitale forretningsmodeller ?; 3) Hvordan kan de forstå og navigere i digitale økosystemer ?; og 4) Hvordan forbereder de organisasjonene sine på transformasjon og radikal endring? Innebygd i disse fire utfordringene er det underliggende imperativet om bærekraft. KIB er en del av et NHH-initiativ for å utføre internasjonal forskning av høy kvalitet basert på behovene i det norske næringslivet for å få fart på etablerte firmaers digitale innovasjon, tilpasse forretningsmodellene til den digitale epoken, og for å sikre sysselsetting og lang -tidsfinansiering av en avansert velferdsstat. KIB svarer på bedriftsledernes behov for en dypere forståelse, verktøy og metoder for hvordan AI kan være en pådriver for verdiskaping og innovasjoner.

Bruk av data og digitalisering endrer konkurranselandskapet fundamentalt. Digitale innovasjoner gjør at etablerte bedrifter, ofte fra forskjellige teknologiske domener blir utfordret av teknologiske nykommere (som f.eks Amazon, Uber m. fl.) og snur opp-ned på hele næringer. For å hjelpe næringslivet med forskningsbasert relevant kunnskap for å møte disse utfordringene, ser vi at det vil kreves tverrfaglig kompetanse. Institutt for strategi og ledelse har valg å slå sammen tre forskergrupper - CSI, FOCUS, og STOP - som sammen blant annet har etablert forskningssenteret "Digital Innovation for sustainable Growth" (DIG). For forskergruppen vil det være viktig å styrke forståelsen av kunstig intelligens (KI)-teknologien, analysemetoder, implikasjoner av KI for ledere, organisasjoner, ansatte, og kunder for størst mulig bærekraftig verdifangst og vekst. Dette gjøres gjennom å samarbeide med sterke norske partnere som Open AI Lab/NTNU og Sintef. Gruppen ønsker å utvikle et relevant doktorgrads kurs som vil være viktig for å styrke den videre forskningen på området og for å møte næringslivets behov for kompetanse for implementering og anvendelse av KI. Gruppen vil også invitere til - og dra på forskningsopphold, arrangere workshops for næringslivet og forskerkonferanser for å stimulere til internasjonalt samarbeid og nettverksbygging. Sammen med aktiv deltakelse på konferanser vil disse tiltakene gi forskergruppen internasjonal synlighet og bidra til at forskningen i gruppen er relevant og interessant.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam