Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Indefinite preventive detention: The implementation and impact of the ULTimate PENalty in Norway

Alternativ tittel: Tidsubestemt preventiv fengsling: Praktiseringen og virkningen av ULTimate PENalty i Norge

Tildelt: kr 8,7 mill.

Forvaring er den ultimate straffen i Norge. Hvordan har denne norske praksisen blitt utviklet? Hvem dømmes til å sone forvaring i Norge? Hvordan er det å sone forvaring i Norge? Det overordnede målet med ULTPEN-prosjektet er å gi den første inngående analysen av bruk og virkning av slik tidsubestemt preventiv straff - eller forvaring - den ultimate straffen i Norge. For å besvare det første spørsmålet vil forskerteamet gjennomføre en dokumentanalyse på den historiske bruken av slike strafferettslige preventive reaksjoner. Dommer, lovendringer, offentlige rapporter, faglitteratur og avisartikler om slike reaksjoner vil analyseres for å gi kritisk kunnskap om hvordan ordningen med forvaring har utviklet seg, og hva straffen innebærer i praksis. For å besvare det andre spørsmålet vil en omfattende nasjonal database over alle forvaringsdømte bli opprettet. Databasen vil inneholde karakteristika på hver person som har blitt dømt til forvaring i Norge siden ordningen startet i 2002, samt data om ny kriminalitet etter løslatelse. For å besvare det siste hovedspørsmålet vil det gjennomføres intervjuer med innsatte som soner forvaring i Norge. Intervjuene vil gi et unikt innblikk i opplevelsene til mennesker idømt forvaring, og effekten denne typen straff har på individet. Deltakerne vil inviteres til å 'fortelle sin historie' med egne ord. De vil bli bedt om å reflektere over fengslingen, egne strategier for å takle straffen, daglig rutine, relasjoner innenfor og utenfor fengselet, betjeningens rolle og fremtidige forventninger. ULTPEN er den første nasjonale helhetlige studien på forvaring som straff i Norge. Funnene vil sammenholdes med globale trender for langvarig og livsvarig fengsel. Slik vil det vurderes om forvaring er usedvanlig eller i overenstemmelse med praksis og utvikling globalt. ULTPEN vil åpne opp for ny forståelse av realitetene ved tidsubestemt soning og gi banebrytende ny kunnskap om utvikling, bruk og virkning av den ultimate straffen i Norge.

Indefinite preventive detention – or forvaring – is the ultimate penalty in Norwegian law. Introduced in 2002, the sanction is both punitive – it provides punishment (a term of imprisonment) for the offence, and preventive – it keeps the offender away from society as long as they are deemed to be a risk to the public. The use of forvaring has increased over recent years, and the forvaring prison population has grown from 21 prisoners in 2002 to 132 in January 2020. Furthermore, international interest in the use of forvaring as the ultimate sanction in Norway has escalated since the sentencing in 2012 of the mass murderer Anders Breivik. Yet there has been no comprehensive study on the implementation and impact of this type of ultimate penalty. The ULTPEN project aims to address this gap and break new theoretical and empirical ground. It will be the first national study to assess the implementation and impact of forvaring on the entire population subject to the penalty, using a multi-method and inter-disciplinary approach. It will examine the historical rise and policy development of preventive detention in Norway. It will provide the first national overview of the characteristics of all individuals who have been subject to forvaring, and follow up trends over time such as the reconviction rates of individuals who have been released. Of major import, it will examine the lived reality of this type of sanction by carrying out in-depth interviews with forvaring prisoners, seeking to understand as far as possible first-hand stories and experiences of individuals who have been sentenced to serve indefinite preventive detention. Key findings from the study will be assessed against international trends and practice on long-term and life imprisonment. ULTPEN will therefore make a new and major contribution to our theoretical knowledge and empirical understanding about the evolution, practice and impact of the ultimate penalty in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder