Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Characterizing Oldest Ice in Dome Fuji near the base of the Antarctic Ice Sheet

Alternativ tittel: Den eldste isen i Antarktis – karakteristikk og egenskaper fra geofysiske målinger under Dome Fuji

Tildelt: kr 8,9 mill.

Antarktisisen er omtrent som en sirkel på 4500 km i diameter, og dens sentrale del stiger nesten 4 km over havoverflaten. Årlig lufttemperatur i det indre Antarktis er rundt -50°C, slik at alt snøfall forblir frossent. Når ny snø legger seg på toppen, så presses eldre snø nedover og blir til is. Denne snøen og isen inneholder atmosfæriske gasser og klimainformasjon fra fortiden, og derfor bruker paleoklimatologer iskjerner som er boret vertikalt fra overflaten av det indre Antarktis som unike klimaarkiver for istider og mellomistider hvor temperatur, havnivå og isvolum har variert betraktelig. Tidligere studier antyder at klimainformasjon så gammel som en million år kan være bevart nær bunnen av isdomene i Antarktis, men detaljene er fortsatt ukjente. Dette prosjektet vil analysere ispenetrerende radardata fra Dome Fuji i Dronning Maud Land for å lære mer om dagens og fortidas glasiologiske forhold slik som topografi, isstrømning, snøfall, og smelting og refrysing på bunnen av isdekket. Dette vil så brukes sammen med satellittmålinger og isdynamiske modeller til å lokalisere og karakterisere den eldste isen på jordkloden.

This project will examine ice-penetrating radar data collected in the Dome Fuji region, central East Antarctica, to characterize the soon-to-be-drilled ice core site to reach the Oldest Ice on the earth, the continuous atmospheric gas records during the Mid-Pleistocene Transition (MPT), 0.9 - 1.2 million years ago. Marine sediments show that the cyclicity of the global sea level has changed from 40,000 years to 100,000 years during the MPT. Available ice-core records are currently limited back to only 800,000 years, and the Oldest Ice that covers the MPT is predicted to be present near the base of the central East Antarctic Ice Sheet. The European Beyond-EPICA Oldest Ice consortium (in which Norway participates) has identified a promising site near Dome C and will start drilling soon. However, multiple ice cores are necessary to confidently reconstruct the MPT climate. We have collaborated with Japan and USA under the Beyond-EPICA consortium to carry out ground-based radar surveys in the Dome Fuji region. This proposed project will analyze this and relevant airborne radar data collected by Germany to reveal (1) surface mass balance in the past seven centuries, (2) geothermal flux and current basal conditions (frozen or thawed), (3) potential passageways of subglacial meltwater and their possible changes in the past, and (4) possible disturbance and folding of basal ice layers where the Oldest Ice can potentially be present. We will develop a novel radar algorithm to diagnose bed conditions, which improves our understanding of subglacial hydrology and facilitates filling a knowledge gap identified by IPCC to estimate Antarctic contributions to sea level. Synthesis of these results will allow us to give (5) three dimensional knowledge on dynamics and evolution in the vicinity of the Oldest Ice core site, which is crucial to rigorously interpret the future ice core data.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek