Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

When will citizens defend democracy?

Alternativ tittel: Når vil innbyggere forsvare demokratiet?

Tildelt: kr 8,0 mill.

Det siste tiåret har demokratier over hele verden blitt utsatt for alvorlige angrep. Land som Ungarn, Russland, India, Tyrkia, USA, Burundi og Venezuela har nylig beveget seg i mer autoritær retning, gjennom innskrenkinger av blant annet sivile rettigheter, pressefrihet, frie valg og domtolenes uavhengiget. I nyere tid har slike innskrenkinger av demokratiet gjerne blitt orkestrert av demokratisk valgte politiske ledere, som gradvis konsentrerer makten i sine egne hender. I mange tilfeller har disse forsøkene på å tilrane seg makt blitt møtt med kraftig motsand fra innbyggere som ønsker å forsvare demokratiet. Andre ganger har innbyggerne stort sett stilltiende akseptert at demokratiet begrenses, og mange aspirerende autokratiske ledere har forblitt svært populære selv etter at de har gjennomført anti-demokratiske tiltak. Dette prosjektet reiser følgende spørsmål: Når og hvorfor vil innbyggere forsvare demokratiet mot aspirerende autokratiske ledere? For å svare på dette vil vi studere de kognitive prosessene som former individers preferanser og avgjørelser om hvordan de vil reagere på hypotetiske og faktiske angrep på demokratiet. Vi vil studere hvor lojale innbyggere dypest sett er mot demokratiske prinsipper - inkludert hvor villige de er til å akseptere udemokratisk adferd fra ledere i bytte mot andre politiske preferanser. Dette vil analyseres ved hjelp av survey og lab-eksperimenter i land som Norge, Tyrkia og Ungarn. Prosjektet vil også studere hvorfor og når innbyggere vil delta i massemobilisering mot ledere med udemokratisk adferd, ved hjelp av ekisterende data på protesthendelser og nye data på hendelser som medfører at demokratiet innskrenkes. Prosjektet vil bidra med sårt tiltrengte innsikter om hvordan demokratisk valgte ledere kan underminere demokratiet - og når innbyggerne vil motvirke dette.

The last decade has seen several alarming setbacks for global democracy. Countries as diverse as Hungary, India, Russia, Turkey, the United States, Burundi and Venezuela have recently moved away from democracy by increasing restrictions on civil liberties, press freedom and judicial independence. Current processes of democratic erosion are often orchestrated by elected political executives, who gradually concentrate poewr in their own hands. In many instances, attempts at power-grabbing have been confronted with fierce resistance by citizens seeking to defend democracy. Other times, citizens have largely stayed silent in the face of democratic erosion, and aspiring autocrats have remained highly popular even after restricting democracy. This project asks: When and why will citizens defend democracy from attacks by aspiring autocrats? While an increasing body of literature explores the processes through which leaders concentrate power, the conditions under which (some) citizens will react against attacks by incumbents, through for instance popular mobilization or withdrawing support from the leader, remains poorly understood. We will fill this gap by analysing the prevalence and explanations of 1) citizens’ commitments to democratic principles – including willingness to trade off democracy against other concerns – and 2) citizens’ participation in mass mobilization against democratic erosion. We take a micro-level approach, by studying the cognitive processes of individual preference-formation and decision-making in response to hypothetical and real attacks on democracy, and how these processes are influenced by the nature and trajectory of democratic erosion. Drawing on a combination of survey and lab- experiments and macro-level events data on sequences of democratic erosion, the project will add sorely needed insights to our understanding of when democratically elected leaders can undermine democracy – and when citizens will prevent it.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder