Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Flushing into the ocean: Tracking antibiotic resistance in the marine environment

Alternativ tittel: Alt havner i havet : Spore antibiotikaresistens i det marine miljøet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Avløpsvann inneholder blant annet avføring fra mennesker. Dette avløpsvannet kan derfor brukes til å undersøke forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i befolkningen. Tilførsel av avløpsvann til havet representerer en viktig kilde til antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistensgener. Res-Marine prosjektet har som mål å undersøke hvilken rolle det marine miljøet spiller for spredning og forekomst av antibiotikaresistens. I dette prosjektet vil vi undersøke avløpsvann samlet inn av Bergen Kommune, sjøvann og sedimenter fra områder som er påvirket av avløpsvann, samt prøver fra upåvirkede polare områder. Det vil bli benyttet nyere DNA-baserte metoder som shotgun-metagenomikk, funksjonell metagenomikk og plasmidfangst. Det overordnede målet er å kartlegge hvilke sykdomsfremkallende (patogene) bakterier og klinisk viktige antibiotikaresistensgener som finnes i det marine miljøet. I tillegg ønsker vi å karakterisere nye antibiotikaresistensgener som så langt ikke er funnet blant humanpatogene bakterier fra prøver samlet inn fra områder med kloakkutslipp. Resultater fra Res-Marine prosjektet vil øke vår forståelse for antibiotikaresistente sykdomsbakterier og deres resistensgener i avløpsvann og i påvirkede marine miljø i Norge. Metodene vi bruker og våre resultater vil kunne brukes som et utgangspunkt av myndighetene for å få gjennomført nødvendig forskning og overvåkning, samt forebygging av spredning av antibiotikaresistens.

Wastewater treatment systems in Norway rarely carry out disinfection, before discharge of treated effluents into the aquatic environments. Clinically relevant antibiotic resistance genes (ARGs) and resistant pathogens are disseminated into the environment via wastewater-related discharges, their fate in the environment, especially the marine environment, is largely unknown. The overall aim of Res-Marine project is to understand the role of the marine environment in dissemination and emergence of antibiotic resistance. The Res-Marine project will analyze wastewater effluents, impacted marine water and sediments, as well pristine Polar regions, using a time series sampling strategy and state of the art methodologies like genomics, shotgun metagenomics, functional metagenomics and plasmid capture; in order to understand the persistence of pathogens and antibiotic resistance genes in the marine environment. We will characterize novel antibiotic resistance factors and plasmids from the wastewater/sea interface that may end up in clinics in future. Further, we plan to design an assays for screening of identified genetic markers in the environment as well as build a computational model for understanding and predicting the dynamics of antibiotic resistance genes and antibiotic resistant bacteria in the marine environment. The outcomes of Res-Marine project will significantly enhance our understanding of antibiotic resistance in wastewater treatment systems and the impacted coastal environments in Norway. Data obtained in Res-Marine project would serve as a basis for the local authorities to undertake appropriate research, monitoring as well as proper prevention and mitigation actions and may provide a framework for surveillance of antibiotic resistance in the marine environment.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol