Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sickness in the Family: A Register Study on the Short- and Long-Term Effects of Severe Sickness on Family Members

Alternativ tittel: Sykdom i familien: En registerstudie av kortsiktige og langsiktige effekter av alvorlig sykdom på familiemedlemmer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315269

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Selv i en velferdsstat som Norge kan alvorlig sykdom få store innvirkninger på øvrige familiemedlemmers livssituasjon. Mens dette allerede er godt dokumentert i sammenheng med eldre familiemedlemmer med omsorgsbehov, fokuserer dette prosjektet på hvordan alvorlig sykdom påvirker unge familier, der foreldre bor sammen med sine mindreårige barn. Når et barn eller en forelder blir alvorlig syk påvirkes hele familien, på ulike måter. Dette prosjektet studerer de kortsiktige og langsiktige konsekvensene, på familiemedlemmers utdanning (f.eks. skoleprestasjoner og utdanningsnivå), sysselsetting (f.eks. deltakelse i arbeidsstyrken, endring i arbeidstid og lønn) og helse (f.eks. fysiologisk, mental helse og bruk av helsetjenester). Foruten å beskrive slike assosiasjoner, er et hovedmål med prosjektet å studere årsakssammenhenger. Konsekvensene av å ha et familiemedlem som er alvorlig syk vil sannsynligvis avhenge av personlige egenskaper (f. eks. personlighet) og egenskaper ved familien (økonomiske ressurser, sosial støtte og utdanning). Et delmål ved prosjektet er derfor å identifisere subgrupper som er spesielt utsatt for, eller motstandsdyktige mot, de negative konsekvensene av alvorlig sykdom i familien. Her vil vi særlig fokusere på dimensjoner som sosiodemografisk informasjon (alder og kjønn), sosioøkonomiske ressurser (familieinntekt og utdanning), familiestrukturer (f.eks. enslige foreldre) og helsetjenestetilbud (tilgang til helsetjenester i god tid og av høy kvalitet). Et tredje mål i prosjektet er å studere mekanismene som leder til at alvorlig sykdom påvirker helse, utdanning og sysselsetting. Ved bruk av store og detaljerte spørreundersøkelser vil vi særlig fokusere på endringer i atferd (f.eks. bruk av rusmidler, søvn, trening), gradvise endringer i holdninger og mental helse. For å belyse de ovennevnte problemstillingene anvender prosjektet en kombinasjon av forskjellige norske befolkningsbaserte registre, samt store gjentatte spørreundersøkelser. I 2022 har prosjektet gjennomført, eller startet, flere analyser knyttet til effekter av sykdom på familiemedlemmer. Disse arbeidene tar for seg både ringvirkninger fra foreldre til barn, og fra barn til foreldre. Med hensyn til førstnevnte har prosjektmedlemmmer gjort analyser av effekter av foreldres selvmord og foreldrekreft (og mulig kreftdød) på barns mentale helse. Med hensyn til sistnevnte har prosjektet startet arbeidet med å undersøke konsekvensene av psykiske helseproblemer i tenårene hos barn på foreldrene deres. I tillegg har det i prosjektet blitt startet analyser av langsiktige virkninger av å miste et nært familiemedlem i barndommen på helsetjenestebruk som voksen. Prosjektets hjemmesider: https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/sykdom-i-familien-en-registerstudie-av-kortsiktige-og-langsiktige-effekter-/

Even with a well-developed welfare scheme like in Norway, severe sickness can have significant negative effects on the life trajectory of both the patient and their close family members. We investigate the effects of severe sickness on family members’ labor market participation, educational achievements and health, both in the short and long term. Our focus will be on young families, where the offspring are particularly dependent on the parents. To document the extent to which severe sickness contributes to inequality and reduced social mobility, the project will use rich register data linked with large longitudinal studies. The project will make scientific contributions in three areas. Firstly, in contrast to most previous studies, we will derive well-powered causal estimates of the effects of sickness in the family. We will apply modern econometric methods for causal inference, using register data containing detailed school, work and health information for the whole population over several decades. Secondly, the project will give important insights into whether some groups are specifically prone to, or resilient against, the negative consequences of having a sick family member. Specifically, we will examine how the effects vary with age and gender, the family’s socioeconomic resources, family structures (e.g., whether there are two parents in the household) and access to health care services in the municipality. Thirdly, explanatory mechanisms will be investigated through large longitudinal surveys. These provide in-depth information on, for example, changes in behaviours (drug use, sleep, exercise), mental health, social relationships and attitudes, which can be important for explaining the effects on education, employment and health.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon