Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bio-essential and toxic elements transformation and transport in the Arctic under pressure of Siberian Continental Shelf permafrost thawing

Alternativ tittel: Bio-essensielle og giftige elementer transformasjon og transport i Arktis under trykk av Sibirske kontinentalsokkelen permafrost tining

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektnummer:

315317

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

BEST-Siberian har som mål å frembringe data og kunnskap om miljømessige og økologiske risiki grunnet økende mobilitet og transformasjon av bio-essensielle og giftige sporstoffer, slik som jern og kvikksølv, på den sibiriske kontinentalsokkelen når permafrosten tiner. I løpet av 1. år av prosjektet ble det startet arbeid i felt og modellering. Under det 86. toktet til det russiske forskningsfartøyet Akademik Mstislav Keldysh i oktober-november 2021 ble det samlet inn prøver av jern, kvikksølv og spormetaller nær elvemunningene til Ob, Yenisey, Pyasina og i det åpne Karahavet. I tillegg til dette, under ekspedisjonene til Moscow State University, ble prøvene samlet i elvene. De kjemiske analysene skal gjennomføres av NTNU. Under arbeidet med modellering ble det utarbeidet en modul for å simulere påvirkningen av gassbobleoppløsning på kjemiske egenskaper, og en artikkel ble publisert: Yakushev E., Blomberg A.E.A., Eek E., Protsenko E., Totland C., Staalstrøm A., Waaru I.-K. Modeling of biogeochemical consequences of a CO2 leak in the water column with bottom anoxia. International Journal of Greenhouse Gas Control. 2021. 111: 103464. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2021.103464

Climate change-induced thawing of Arctic permafrost may have cascade impacts on many important marine biogeochemical processes, including the absorption and release of greenhouse gases. BEST-Siberian aims to provide data and knowledge on the environmental and ecological risks due to increasing mobility and transformation of bio-essential and toxic trace elements, such as iron and mercury, on the Siberian continental shelf under permafrost thawing. The Siberian continental shelf is part of the Arctic Ocean and is the largest continental shelf on Earth. Due to climate change, permafrost thawing is already creating environmental and ecological risks here. Changes in this vast region could have strong impacts on the Arctic Ocean and beyond, but to date little is known about the likely extent of such impacts and the necessary process resolution remains lacking in Earth System Models. BEST-Siberian will: i) assess the impacts of terrestrial and subsea permafrost thawing on the Siberian continental shelf; ii) develop parameterizations suitable for incorporation into the next generation of Earth System models; iii) Make the knowledge ready to be used for management tools and policy/decision support systems, suggesting environmental targets and indicators coupled to recommendations for their monitoring. Understanding permafrost-driven fluxes and transformations is of fundamental importance for developing realistic scenarios of environmental change and for the sustainable management of regional seas and the global ocean. BEST-Siberian findings will contribute to the implementation of the MSFD and EU frameworks on the Arctic and adjacent coastal systems and will improve predictive climate modeling approaches for the Arctic Ocean, its biogeochemistry, ecology, and socio-economical adaptation to the impacts of climate change and mitigation measures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

POLARPROG-Polarforskningsprogram