Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Analyzing plant cell wall integrity maintenance and its coordination with plant immunity

Alternativ tittel: Analyse av vedlikeholdsmekanismen for plantecelleveggintegritet og koordinering med planteimmunitet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Planter har blitt eksperter på tilpasning til et miljø i endring siden de ikke kan stikke av i fare. Tilpasning krever konstant overvåking av miljøet og selve planten samt adaptive, tett kontrollerte endringer i molekylære prosesser for å sikre overlevelse (også beskrevet globalt som planteplastisitet). På molekylært nivå betyr dette persepsjon og integrering av mekaniske og kjemiske stimuli etterfulgt av generering og modulering av kvantitative kjemiske signaler som regulerer adaptive responser. De tilgjengelige bevisene antyder at vedlikeholds- mekanismen for plante-celleveggintegritet (PCI) ligger til grunn for plastisitet, siden den overvåker den funksjonelle integriteten til cellevegger og vedlikeholder den ved å sette i gang adaptive endringer i metabolismen. Derfor representerer det et utmerket modellsystem for å analysere prosesser som er ansvarlige for oppfatning av mekaniske stimuli og generering av kjemiske signaler som regulerer tilpasning til et miljø i endring. Dette prosjektet har tre mål. Vi tar sikte på å forstå virkemåten til plante-PCI-mekanismen, hvordan dennes aktivitet er integrert med andre molekylære prosesser som hjelper planter til å tilpasse seg et miljø i endring og å avgjøre om genene som medierer PCI kan brukes som verktøy for å forbedre stressmotstanden til mat-planter. Vi vil nå disse målene ved å bruke en kombinasjon av molekylære forskningsmetoder, drivhusstudier og samarbeid med industrielle partnere.

Since plants cannot run away in the face of danger they have become experts in adaption to a changing environment. Adaptation requires constant monitoring of the environment and the plant itself as well as adaptive, tightly controlled changes in metabolic and cellular processes to ensure survival (also described as plant plasticity). On the molecular level this means perception and integration of mechanical and chemical stimuli followed by generation and modulation of quantitative chemical signals regulating adaptive responses. The available evidence suggests that the plant cell wall integrity (CWI) maintenance mechanism underlies plasticity, since it monitors the functional integrity of cell walls and maintains it by initiating adaptive changes in cell wall and cellular metabolism. Therefore it represents an excellent model system to analyze processes responsible for perception of mechanical stimuli and generation of chemical signals regulating adaptation to a changing environment. The project has three work packages designed to investigate cellular events taking place during CWI maintenance, the mode of action of the mechanism responsible, its integration with other signalling processes and how the genes responsible contribute to plant stress responses. The first one will identify molecular components of the CWI maintenance mechanism through genomics and (phospo)proteomics-based approaches. The second one will characterize changes in cell wall mechanics and signalling molecules during CWI maintenance and plant-pathogen interaction. The third one will investigate coordination between CWI signalling and immunity, the role of the newly identified molecular components in stress responses and their individual molecular mode of action. The project provides an exciting opportunity to understand how plants perceive and translate mechanical stimuli into chemical signals regulating plant development and interaction with environment.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder