Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and family in an advanced economy

Alternativ tittel: Arbeid og familie i en avansert økonomi

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315357

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sammenhengen mellom fertilitet og kvinners arbeid er kompleks. Over en lang tidsperiode har Norge hatt høye nivåer på begge, sammenlignet med andre OECD land. Det siste tiåret har imidlertid fertilitetstallene i Norge falt, og med en slik fart at de nå ligger under gjennomsnittet i EU. De nylige utviklingene viser at høy fertilitet ikke kan bli tatt for gitt i de nordiske landene. For de fleste familier er det en konflikt mellom tid og inntekt i beslutningen om å få barn. (Fremtidige) foreldre trenger både inntekt for å forsørge barna og tid til å ta vare på dem. Hvordan blir familielivet og ønsker om barn påvirket når de fleste karrierer også er tilgjengelige for kvinner, og når forventninger om involvert foreldreskap også inkluderer menn? Hvordan påvirker endringer i arbeidsmarkedet og i familiepolitikk fertilitet? I den første delen av prosjektet undersøker vi om fertilitetsbeslutninger er påvirket av utviklinger i arbeidsmarkedet, slik som endringer i fleksibilitet drevet fram av teknologisk utvikling og endringer i jobbsikkerhet drevet fram av økt bruk av alternative tilknytningsformer i arbeidslivet (f.eks. midlertidige kontrakter, selvstendighet osv). I den andre delen av prosjektet vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse om barneønsker og oppfatninger om kostnader knyttet til det å få barn. Spørreundersøkelsen vil bygge på tidligere spørreundersøkelser slik at vi kan undersøke utviklingen i barneønsker over tid. Vi vil også undersøke hvordan oppfatninger om kostnader og faktiske kostander knyttet til det å få barn påvirker ønsker om barn, spesielt karrierekostander og helsekostnader. I den siste delen av prosjektet vil vi bruke register data til å se på den historiske utviklingen i sammenhengen mellom menns og kvinners arbeid og fertilitet fra 1967 til i dag, og tidsbruksundersøkelser for å analysere utviklingen i hva foreldre bruker tiden sin på. Til slutt vil vi gjøre en meta-analyse av litteraturen på effekten av offentlig politikk på fertilitetsvalg.

This project studies the relationship between men’s and women’s work and their fertility decisions. Our point of departure is the potential work-family conflict: A couple that has children need both income to support the child and time to care for it. Over the last decades, women’s education levels and full-time labor force participation have grown, as have expectations of active fathering. The work-family conflict is thus heightened for both men and women. For a long time, Norway had high levels of both female labour supply and fertility. However, over the last decade, fertility in Norway has declined steadily and with such speed that it now lies below the EU average. These developments raise the question of whether the decline in fertility is a result of the growth in female labour supply – in terms of both employment and number of hours worked – or whether it results from other developments, such as changing norms and preferences, changes in time use and parenting styles, or changing health conditions. In this project, we investigate the questions above from three different angles. First, we use register and survey data to investigate the importance of different aspects of work for fertility decisions; the effect of work time flexibility, part-time work, job security, job loss and economic uncertainty. Second, we investigate the potential additional costs to childbearing and their potential for limiting fertility in their own turn. We investigate how children affects health, and develop a secular survey module that will track the development in fertility preferences and its main perceived drivers over time, thereby providing important insights into how preferences for childbearing and perceptions of its cost evolve. Third, we look at the historical trends in how time and earnings responsibility is divided between parents and we assess the effects of various policies on fertility in a meta-analysis.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon