Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia

Alternativ tittel: Medborgerskap uten skam: Minoritetsstemmer i skandinavisk samtidslitteratur

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektet fremmer kunnskap om minoritetskvinners litterære aktivisme for medborgerskap. Om prosjektet: I dette prosjektet utforsker vi hvordan unge, kvinnelige forfattere med minoritetsbakgrunn krever medborgerskap i et Skandinavia hvor innvandring har utfordret nasjonal identitet og mekanismer for inkludering og ekskludering. Vi undersøker i tillegg litteratur skrevet av kvinner med bakgrunn i skandinaviske urbefolkninger. Prosjektet analyserer hvordan disse forfatterne baserer seg på personlige og kollektive erfaringer. Vi forsker på hvordan de kan sammenliknes med, og er inspirert av, lignende bevegelser i andre land før og nå, særlig avkoloniseringsbevegelser og de amerikanske borgerrettighetsbevegelsene. Vi inkluderer også litteratur skrevet av kvinner med urbefolkningsstatus. Samtidig gransker vi hvordan disse stemmene blir "kanonisert" i lærebøker i de skandinaviske landene. Prosjektet er tverrfaglig og inkluderer forskere fra litteraturvitenskap, didaktikk og utdanningsvitenskap, kjønnsstudier og statsvitenskap. Fremgangsmåte: Vi analyserer feministisk litterær aktivisme fra tre perspektiver: 1. Kjønn og sjanger: Hva er likheter og forskjeller mellom mannlige og kvinnelige minoriserte forfatteres uttrykksformer? 2. Internasjonal kontekst: Hvordan skriver denne litterære aktivismen seg inn i internasjonale bevegelser? 3. Kanonisering og skole: Hvordan påvirker den litterære aktivismen den nasjonale litterære kanon og nasjonal selvforståelse i de skandinaviske landene? Hensikten med prosjektet er å fremme kunnskap om forholdet mellom litteratur og demokratiske prosesser. I den forbindelse vurderer vi også kjønn, etnisitet, religion, generasjon, nasjonalitet og globalisering.

The Norwegian population is increasingly diverse and the idea of a homogeneous white nation is far from viable. Migration to Scandinavia from outside Europe’s borders, especially from Muslim countries and cultures, profoundly challenges perceptions of Scandinavian identity, resulting in novel forms of both national exclusion and inclusion. This has led a new generation of authors—especially women—to speak up for themselves, gaining empowerment and claiming their right to social citizenship through literature. Until now, however, this important literature has not been the subject of a thorough investigation. "Unashamed Citizenship" will analyze how these writers make use of and explore affect and politics, genre, and gender. Contemporary Scandinavian literature contains a significant number of young migrant, Muslim and other minoritized voices who critique social exclusion and racism. These writers work to redefine what it means to be Scandinavian and address the societal challenges of integration and migration head-on. Many of their works have entered the literature curricula at the secondary school and higher educational levels. This is especially the case in Norway in 2020, after the Norwegian Directorate for Education and Training revised all subject curricula and new, more inclusive textbooks and educational media are entering the market in time for a new school term (Fall 2020). Through close and comparative textual analysis "Unashamed Citizenship" investigates contemporary minoritized literature in the Scandinavian countries, especially Norway, with a special emphasis on female writers and their depiction of identity conflicts, racism, and shaming. The project also examines the transnational aspects of this literature (regarding it as world literature) as well as its potential pedagogical applications.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell