Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of multiple stressors on Norwegian killer whales: MULTIWHALE

Alternativ tittel: Samlede effekter av ulike stressfaktorer på norske spekkhoggere: MULTIWHALE

Tildelt: kr 12,0 mill.

Spekkhoggere er blant havets største toppredatorer. De er også spesielt sårbare for forurensing, siden miljøgifter hoper seg opp i den marine næringskjeden og spekkhoggere befinner seg på toppen. Mange miljøgifter er fettløselige og akkumulerer i spekket til hvalene, og kan derfra transporteres ut i blodomløpet når reserver blir brukt under perioder med stress, assosiert med sult, eller annen forstyrrelse. Forurensende stoffer kan føre til alvorlige helseeffekter, som hemming av immunforsvaret og nedsatt reproduksjonsevne. Dette kan igjen påvirke populasjonen. Målet i MULTIWHALE-prosjektet er å undersøke den samlede effekten av ulike påvirkninger på norske spekkhoggere: miljøgifter, forstyrrelse fra menneskelig aktivitet, og svingninger i tilgang på ulike byttedyr. Vi studerer effekter av disse stressorene på både individ- og populasjonsnivå, i lys av at noen spekkhoggere er mer sårbare for forurensning da de spiser sel i tillegg til fisk. For å nå prosjektmålene tas hud- og spekkprøver fra spekkhoggere ved hjelp av et biopsigevær. Hver prøve gir informasjon om nivåer av miljøgifter, kosthold, stressnivå, helseeffekter og genetikk. Prøvetatte spekkhoggere fotograferes og jamføres med en database med informasjon om hvor hvalen har blitt sett tidligere, med hvem, om den har hatt avkom, og estimert alder. Dette gjør det mulig å modellere langvarige effekter av stressfaktorer og populasjonsutvikling. COVID-19-pandemien førte til en nedgang i turisme i Norge, og ga oss en unik mulighet til å ta prøver fra spekkhoggere som ikke ble forstyrret. Vi sikter mot at MULTIWHALE-resultater øker forståelsen av hvordan miljøgifter påvirker spekkhoggere som samtidig utsettes for andre stressfaktorer. Resultater vil kommuniseres til brukergrupper for å bidra til utvikling av bærekraftig turisme og vern av naturverdier. MULTIWHALE er et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og inkluderer medlemmer fra ulike stadier i sin vitenskapelige karriere.

The research project MULTIWHALE addresses the urgent and complex challenge of how multiple stressors affect individual killer whales and populations, and how these responses can vary across time and between ecological groups of whales. The stressors we focus on are anthropogenic contaminants (including both legacy and emerging contaminants of concern), disturbance from tourism (boat traffic/whale-watching) and nutritional status (fluctuating prey resources). We investigate the response to these stressors in the context of intra-species variability in risk: some killer whales eat marine mammals in addition to fish and are thus exposed to higher levels of contaminants. We analyse how the difference in contaminant exposure affects the response to other stressors in these whales and, using modelling, how it affects population development and viability. Using long time trends from analysing archived teeth, we compare contaminant (mercury) and diet variation between whales in two periods of contrasting ecosystem states: 1960-1980 (collapse of the Norwegian Spring Spawning herring) vs. 1995-2015 (“recovered” ecosystem) to understand killer whale response and exposure to long term human impacts. The project team is composed of national and international leading experts on killer whale population and behaviour, gene expression, chemical analyses of legacy and emerging contaminants, dietary descriptors and health responses, population genetics and modelling - ensuring broad expertise and feasibility when assessing the effect of human interactions on whales status and health. We will work closely with our killer whale partners in Canada to exchange knowledge and protocols, and harmonise our methods to ensure future comparison across regions and populations. The MULTIWHALE results are relevant for understanding human impacts on killer whales, their harvestable prey resources (seal and fish) and for development of sustainable tourism.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø