Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

DUCT chip – Immune studies using a bile duct on a chip

Alternativ tittel: DUCT chip - studier av immunologi med en gallegang-på-en-chip

Tildelt: kr 12,0 mill.

Samspillet mellom immunforsvaret og miljøet er en viktig drivkraft for mange inflammatoriske og autoinflammatoriske sykdommer. I dette prosjektet vil vi undersøke denne interaksjonen med et mikrofluidikksystem der rør og pumper vil representere gallegangene og blodkarene. Med dette systemet vil vi sirkulere immunceller for å undersøke immunprosesser i gallegangene. Systemet vil bli konstruert ved hjelp av museceller og humane celler fra pasienter. Dette er spesielt relevant for to viktige inflammatoriske sykdommer som angriper gallegangene, primær skleroserende kolangitt (PSC) og primær biliær cirrhose (PBC). Vi har tilgang til materiale fra pasienter med begge disse tilstandene. For å kunne bruke denne teknologien sammen med pasientmateriale har vi etablert et samarbeid mellom fagområdene immunologi, utviklingsbiologi og stamcellestudier. Både prosjektledere og flere av samarbeidspartnereene er tilknyttet et norsk senter for fremragende forskning (SFF) som spesielt arbeider med mikrofluidikk-systemer for å studere biologi. Etter å ha utviklet systemet for gallegangsstudier, vil vi bruke det til å sirkulere galle og immunceller og undersøke hvordan vi kan modulere immunaktiveringen ved hjelp av forskjellige farmakologiske substanser med mål om å oppdage nye behandlingsmodaliteter.

The interaction between the immune system and the environment is believed to be the driving force behind most inflammatory and auto-inflammatory diseases. We will model this inflammatory process in the bile ducts using an organ-on-a-chip (OoC) system with a specific focus on unconventional T-cells represented by mucosal associated invariant T cells (MAIT) and natural killer T (NKT) cells. Inflammation in the bile ducts is the hallmark for two important inflammatory conditions affecting the bile ducts, primary sclerosing cholangitis (PSC) and primary biliary cirrhosis (PBC). We have access to biobanked clinical material from patients with both of these conditions. In addition, our laboratory has access to all the relevant mouse models for studying NKT and MAIT biology and mouse models for bile duct inflammation. Specifically, in this project we have joined forces from the fields of immunology, developmental biology and stem cells aiming to use OoC systems to understand bile duct immunology. The project leader and the collaborators are affiliated with the Norwegian center of excellence hybrid technology hub (HTH) that is currently developing a modularized OoC system. We will build on expertise at HTH and develop the DUCT chip modelling the bile ducts. After developing the DUCT chip, we will use microfluidics to circulate bile and immune cells in separate circuits on the chip with a bile duct lined by cholangiocytes from human or murine organoids. This will allow us to uncover biological processes governing antigen presentation in the bile ducts that we will modulate/”treat” by pharmacological agents.

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder