Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Governance of Marine Litter in the Arctic (GOMPLAR). Comparing international governance and legal frameworks to inform Arctic governance

Alternativ tittel: Marin plastforsøpling i Arktis. En sammenligning av internasjonale styrings- og forvaltningssystemer for innspill til arktisk politikk

Tildelt: kr 12,0 mill.

En internasjonal forskningsgruppe fra forskningsinstitusjoner i Norge, Sør-Korea, og Kina sammenligner styrings- og forvaltningsregimer sentralt for å regulere marin forsøpling i to regioner: nordøstlige Atlanterhav og nordvestlige Stillehav. Elementer i juridiske og politiske regimer fra konvensjoner og avtaler i disse regionene kan gi lærdom for forebygging av plastforsøpling i Arktis. Prosjektet tilbyr oppdatert forskningsbasert kunnskap til norske myndigheter, Arktisk Råd og andre enheter som jobber for å redusere plastforsøpling i Arktis. En stor andel av marin plastforurensning i Arktis har kommet med havstrømmer og elver fra andre verdensdeler. Men nordlige fiskeri- og havbruksnæringer forsøpler gjennom tap av redskaper og utkast av avfall. Med kort tid for å nå FNs bærekraftmål nr. 14.1: "Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter", må vi rette søkelyset mot effektive og samkjørte forvaltningssystemer. Ved å sammenstille erfaringer fra henholdsvis nordøstlige Atlanterhav og nordvestlige Stillehav kan vi analysere tiltak som kan iverksettes i Arktis. For å gjøre noe med eksisterende reguleringers utilstrekkelighet må internasjonal innsats koordineres og samkjøres for å kunne oppnå et harmonisert juridisk rammeverk. GOMPLAR har fem arbeidspakker: 1) Nordøstlige Atlanterhavsregion; 2) Nordvestlige Stillehavsregion; 3) Den arktiske regionen, 4) Planlegging og utføring av nye rammeverk, 5) Sirkulærøkonomi I de to første arbeidspakkene har vi gått gjennom relevante avtaler og konvensjoner, og trekker ut erfaringer som er relevante for Arktis. Den kunnskapen er relevant for arbeidspakke 3. I mars 2022 ble det på UNEPs møte i Nairobi besluttet å starte forhandlinger mot en internasjonal juridisk bindende avtale. I arbeidspakke 4 følger vi forhandlingene, ved at SINTEF Oceans forskere har vært observatører på de hittil tre forhandlingsmøtene som har vært, og de følger særlig med på hvordan arktiske forhold ivaretas i forhandlingene. I arbeidspakke 5 har vi avrundet studien om sirkulærøkonomi i Svalbard, mens vi fortsetter feltarbeid og dokumentering av det tromsøbaserte plastsirkulærøkonomiske arbeidet Trygt i havn. Prosjektet har vært representert på store konferanser som Arctic Frontiers i Tromsø 2023, Arctic Circle og Arctic Plastics i Reykjavik i hhv oktober og november 2023.

The project is an original research project, doing comparative study of the vast implications and possible shortcomings and knowledge gaps applying to two geographical areas heavily impacted by plastic waste and littering: the Northeast Atlantic and the Northwest Pacific regions. Norwegian environmental authorities are increasingly committed to work internationally to target plastic pollution, and marine litter in the Arctic is a mounting environmental challenge. Much has been done to reverse the problem, and there are positive results of the efforts. However, the legal and regulatory framework for addressing marine plastic litter in the Arctic remains inadequate. A resolution requires concerted international efforts. GOMPLAR will assess and compare the government mechanisms of the Northeast Atlantic and Northwest Pacific Oceans to identify the constituent elements of a legal and political platform for the prevention and remediation of marine plastic litter discharge in the Arctic. The research aims at developing new knowledge to support future policy formulation by the government of Norway, the Arctic Council and other bodies currently working to put in place an international regulatory framework to minimize marine plastic litter in the Arctic. The project addresses eight research questions covering different geographical levels, spanning from overarching international regulatory frameworks, to how lessons from two large regions can be applied to the cirumpolar region, to local case studies scrutinizing how international regulations and framework can impact the proliferation and implementation of circular economy principles as a measure to reduce plastic use and plastic pollution. Case studies are Longyearbyen, Svalbard, and Tromsø. To answer the research questions, we have divided secondary research questions and hypotheses into five work packages that research, process and analyze multiple levels of plastic governanc.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram