Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Financial Interactions Between Labor Markets and the Macroeconomy

Alternativ tittel: Finansielle interaksjoner mellom arbeidsmarkedet og makroøkonomien.

Tildelt: kr 8,0 mill.

I 2020 sank etterspørselen i mange sektorer i verden og i Norge som en sten. Fallet i etterspørsel og nedstengning av økonomier svekket betalingsevnen til både bedrifter og husholdninger, og ekspansiv finans- og lavrentepolitikk bidro raskt til å stabilisere markedene. Denne politikken har samtidig ført til at priser i bolig- og finansmarkeder har nådd nye historisk høyer. Hvis husholdningenes eiendeler skulle falle brått i verdi og svekke deres låneevne kan man havne i en situasjon der den økonomiske gjeninnhentingen går betydelig tregere og lærdommer fra finanskrisen igjen blir relevante for den økonomiske politikken. Forskning på betydningen av gjeld for sysselsetting og økonomisk aktivitet er allerede stor, men er fortsatt voksende for å besvare en rekke spørsmål står igjen ubesvart. Særlig i lys av den vedvarende gjeldsveksten siden forrige krise er behovet for å tette kunnskapshull særlig sterkt. Dette prosjektet har som mål å besvare flere viktige spørsmål om sammenhenger mellom kreditt- og arbeidsmarkeder, og bidra til en enda bedre forståelse av hvordan kreditt- og arbeidsmarkedstiltak virker sammen for å dempe effekten av makroøkonomiske sjokk. Prosjektet kombinerer kvantitative økonomiske modeller og nye administrative registerdata for å besvare flere forskningsspørsmål. Prosjektet søker å besvare hvorvidt dagpengeordningen bidrar til å forbedre husholdningers tilgang til kreditt, og dermed reduserer mislighold og demper fallet i forbruk etter jobbtap. Videre vil prosjektet studere hvordan gjeld påvirker arbeidsdeltakelse, omstilling og kvaliteten på nye jobber, og i hvilken grad ulike typer panteobjekter påvirker kreditorers vilje til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter. Hovedfunn vil bli presentert i vitenskapelige og populærvitenskapelige forum.

In the first quarter of 2020, businesses worldwide were hit by the outbreak of COVID-19 that brought the economy to a sudden halt. The rapid increase in unemployment gave rise to concerns over whether the effects of rising insolvency rates are reinforced by declining asset values, in particular those of homes, and the subsequent response by banks and other creditors on existing and new credit lines. This project assesses the role of credit markets in reinforcing the impacts of economic shocks like the 2020 shut-down of the economy. Several questions are addressed, such as how collateral constraints lead firms and households to cut back on borrowing and spending, and how fiscal policy can mitigate the propagation of shocks through financial markets into the real economy. Three key features of the Norwegian setting facilitate our studies and allow us to contribute to and bridge several strands of literature in macro, finance, and labor economics. First, access to the universe of business ownership, assets, and pledged collateral allows us to study the role of credit market frictions for small businesses’ access to credit and their hiring decisions. This enables us to provide the first evidence on the role of inside collateral (assets owned by the firm) versus inside collateral (owned by the entrepreneur) and to assess how collateral constraints affect credit and labor markets differentially by aggregate market conditions. Second, comprehensive data on household balance sheets linked to data on job search allows us to study how leverage affects labor supply and job search behavior. This furthers new evidence on how household leverage affects wages, unemployment spells, and labor force participation. Third, the combination of granular micro-data and a unique policy discontinuity that determines the eligibility for unemployment benefit extensions opens up for the first evidence on whether public insurance substitute with or reinforce the effects of credit markets.

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer