Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The dynamics of the European political order

Alternativ tittel: Utviklingen av Europas politiske orden

Tildelt: kr 1,6 mill.

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er en høyt profilert forskergruppe som høster internasjonal anerkjennelse. ARENA har et konstant behov for å videreutvikle sin faglige profil i lys av EUs politiske og institusjonelle utvikling. Samtidig opplever forskergruppen at endrete rammebetingelser de siste årene medfører et økende behov for å utvikle ideer for mer langsiktig finansiering. ARENAs oppfølging av SAMEVAL-evalueringen har som mål å konsolidere og styrke senterets sterke vitenskapelige omdømme og internasjonale samarbeid gjennom nettverksaktiviteter og ved å styrke rekrutteringsgrunnlaget blant neste generasjons europaforskere gjennom å tilby et årlig PhD-kurs innenfor forskergruppens fagfelt og støtte til utvikling av søknader for sterke postdoktorkandidater. De samlede tiltakene ventes å bidra sterkt til faglig utvikling og fornyelse av ARENA.

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo ble beskrevet som 'et norsk senter for fremragende forskning' i SAMEVAL-rapporten for norsk statsvitenskapelig forskning. Den høyt profilerte forskergruppen er i front innenfor europaforskning og høster internasjonal anerkjennelse. ARENA har et konstant behov for å videreutvikle sin faglige profil i lys av EUs politiske og institusjonelle utvikling. Samtidig opplever forskergruppen at endrete rammebetingelser de siste årene medfører et økende behov for å utvikle ideer for mer langsiktig finansiering. ARENAs oppfølging av SAMEVAL-evalueringen har som mål å konsolidere og styrke senterets sterke vitenskapelige omdømme og internasjonale samarbeid gjennom nettverksaktiviteter (egne arrangementer og deltakelse på internasjonale konferanser) og ved å styrke rekrutteringsgrunnlaget blant neste generasjons europaforskere gjennom å tilby et årlig PhD-kurs innenfor forskergruppens fagfelt og støtte til utvikling av søknader for sterke postdoktorkandidater. De samlede tiltakene ventes å bidra sterkt til faglig utvikling og fornyelse av ARENA.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder