Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CO-DUTIES: Democratic Duties, Collective Action, and the Greater Good after COVID-19

Alternativ tittel: Co-Duties: Demokratiske Forpliktelser, Felles Utfordringer, og det Felles Gode etter COVID-19

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315472

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Co-Duties-prosjektet sammenligner tiltakene som ble rettet mot COVID-19 i tre europeiske land (Norge, Frankrike og Storbritannia). Formålet er å få ny innsikt i hvordan sosiale forpliktelser (duties) er blitt gjenoppdaget og redefinert under COVID-19-pandemien. Prosjektet fokuserer spesielt på politisk praksis knyttet til sosial nedstenging i de nevnte landene og vil produsere nye perspektiver på, og innsikter i, forholdet mellom plikter og rettigheter under pandemien. Prosjektet tar sikte på å forbedre forståelsen av hvordan og hvorfor enkeltpersoner påtar seg plikter på vegne av samfunnet, og hvordan dette kan komme i konflikt med andre formål. Ved å studere hvordan plikter ble argumentert for, påtatt, og noen ganger motstått, vil prosjektet til slutt demonstrere viktigheten av å tenke nøye gjennom 'plikter' og ikke bare 'rettigheter' når vi reflekterer over hvordan vi best kan løse store felles utfordringer ('collective action problems'). Intet demokratisk system kan overleve uten innbyggernes villige bidrag til samfunnets felles goder. Men store sosiale kriser og unntakstilstander utfordrer disse normene: som COVID-19 allerede har demonstrert, og som klimaendringen sannsynligvis bare vil forsterkes. Ved å gi ny empirisk og teoretisk innsikt i utførelsen av individuelle plikter under slike omstendigheter, sikter prosjektet derfor mot å utvide vår forståelse av hva det er som får forskjellige mennesker til å påta seg individuelle forpliktelser til samfunnets beste. Dermed vil prosjektet også etablere et grunnlag for videre studier av politisk praksis knyttet til temaer som "engasjement", "forpliktelse" og "ansvar" i demokratiske samfunn: dette i en tid hvor våre kollektive handlingsutfordringer bare ser ut til å vokse på flere områder.

This project will help us to better understand the relationship between individual duties and collective action in response to large-scale societal challenges. Grounded in a comparative (empirical and theoretical) study of the duties allocated to and undertaken by individuals during the COVID-19 lockdowns in Norway, France and the UK, the project analyses how duties were performed and understood during the time-limited period of the lockdowns. To do this the project combines innovative empirical investigation with comparative analysis and theory-building. In each country we study three basic duty types – (vertical) civic duties, (horizontal) duties of humanitarian assistance, and (closed) associational duties to family and neighbourhoods – to explore what it is that accounts for individuals’ willingness to bear imperfect duties (duties of justice) beyond those they are required to perform by law (duties of justice). The study of duties has to date been substantially under-examined relative to the study of rights. CO-DUTIES innovates by first explaining this “duties gap”, diagnosing its significance for political discourse (with respect to “duties of virtue” in particular) and then closing it through empirical research. Second, in a social science literature that mostly looks to rational accounts of self-interest and incentives to understand individual willingness to address “greater good” challenges, CO-DUTIES will apply the aforementioned insights into duty-bearing to frame a different way of approaching collective action problems. Finally, it develops a novel theoretical framework of “duties regimes” to this end. The project thereby provides new academic insights and policy-relevant knowledge: (a) through its theoretical contributions to history, political science and sociology, (b) as part of the broader societal learning from COVID-19, and (c) for our understanding of how best to respond to other “greater good” challenges.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder