Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Stateless in the Bengali borderlands: New technologies and challenges for identity and identification

Alternativ tittel: Statsløs i Bengals grenseland: Ny teknologi og utfordringer for identitet og identifikasjon

Tildelt: kr 6,0 mill.

Vi er vitne til en alvorlig krise knyttet til statsløshet i de bengalske grenseområdene mellom India, Bangladesh og Myanmar. Denne regionen huser nesten halvparten av verdens statsløse. I 2017 flyktet mer enn 740 000 statsløse rohingyaer fra sine hjem i Myanmar som følge av vold fra militæret. Disse flyktningene lever fortsatt i Bangladesh i noen av verdens største og tettest befolkede flyktningeleirer. I 2019 oppdaterte India sitt statsborgerskapsregister i Assam og krevde samtidig biometrisk identifisering. Prosessen ekskluderte 1.9 millioner bengalske muslimer i Assam fra registeret og gjorde dem statsløse. Indiske myndigheter har bygget interneringsleirer der flere tusen av de nye «utlendingene» anholdes. Dette skaper frykt for masseinternering og deportasjon. Forskningsprosjektet Stateless in Bengal undersøker virkningene av nye kommunikasjonsverktøy og bruken av biometri på identitet og identifikasjon i regionen, med søkelys på nye former for diskriminering, tap av statsborgerskap og brudd på grunnleggende rettigheter. Med statsborgerskap som innfallsvinkel vil prosjektet generere ny kunnskap om forholdet mellom nasjonale konstruksjoner av rohingya og assamesisk-bengalsk identitet, praksiser for identifikasjon fra lokale myndigheter, og prosesser for selvidentifisering som respons på diskriminering og undertrykkelse. Ved hjelp av antropologisk feltarbeid, intervjuer og medie-analyser utforsker prosjektet koblingene mellom statsløshet og etnisk-religiøs, populistisk mobilisering gjennom nye medier og smart-telefoner. Prosjektet sammenligner bruken av biometrisk identifikasjon av rohingya-flyktninger i Bangladesh i forbindelse med bistand, og bruken av biometri i Assam for å digitalisere offentlige tjenester (e-governance), for å avdekke hvordan tiltak for å forbedre velferdstjenester og bekjempe fattigdom også kan bidra til sosial ekskludering, voldelig identitetspolitikk og tap av statsborgerskap. Prosjektet er et samarbeid mellom PRIO, Universitet i Tromsø, Dhaka University og Center of Peace and Justice ved BRAC University.

'Stateless in Bengal' investigates the current crisis of statelessness affecting millions of people in the Bengali borderlands, including the Rohingya population of Myanmar and Bengali Muslims in the Northeast Indian state of Assam. The 2017 mass exodus of Rohingya from Myanmar’s Rakhine state gave rise to a major refugee crisis, and tension between Bangladesh and Myanmar. The 2019 exclusion of 1.9 million Assamese Bengalis from the National Register of Citizens (NRC) in Assam has sparked fears of another crisis, with mass detention of “foreigners” and possible deportation efforts looming on the horizon. Studying a region troubled by protracted conflict, this project aims to generate in-depth knowledge of how statelessness is produced, examining Rohingya and Assamese Bengali identity construction as a combination of self-identification and grassroots community-building, governmental projects of discrimination and denial of rights, and enemy “othering” by Rakhine and Assamese ethno-nationalists. We thus aim to explore Rohingya and Assamese Bengali identity as defined by themselves, as described by neighboring communities who seek to expel them, and as rendered stateless by the governments of India, Myanmar and Bangladesh. The project will contribute new empirical and theoretical knowledge to the scholarship of statelessness and disputed citizenship, while also generating policy-relevant analysis for humanitarian agencies and donors, addressing SDGs #16 (solving conflicts) and #10 (reducing inequalities). With the help of multi-sited ethnographic field research, interviews and media surveys, we will explore links between statelessness and ethno-religious populist mobilization by new media and smart phones, and the biometric identification of Indian citizens for eGovernance, examining how schemes intended to foster social inclusion may instead contribute to exclusion, violent identity politics and deprivation of citizenship.

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser