Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

TeraEpi: Teratogenicity of anti-seizure medication: the roles of epigenetics and folic acid supplements

Alternativ tittel: TeraEpi: Teratogene effekter av legemidler mot epilepsi i svangerskapet - hvilken rolle spiller epigenetikk og folsyretilskudd?

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

315482

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Epilepsi er en sykdom som rammer nesten 1% av befolkningen, og de fleste trenger anfallsforebyggende legemidler. Én av 250 gravide kvinner har epilepsi og de fleste av dem er avhengig av legemidler mot epilepsianfall daglig i svangerskapet. Epilepsianfall under graviditet kan være farlig for mor og foster. Dessverre kan noen av legemidlene som forebygger anfall også ha skadelige langtidseffekter for det ufødte barnet. Dette dilemmaet fører til vanskelige avveininger av fordeler mot ulemper for kvinnen og legen hennes. Til tross for at det er godt kjent at enkelte legemidler som brukes ved epilepsi kan skade fosteret, vet vi lite om underliggende årsaker og mekanismer. Mangelen på kunnskap forhindrer oss fra å iverksette tiltak som kan forebygge de mulige skadevirkningene fra legemidlene. Målsetningen til TeraEpi er å avdekke mekanismene som ligger til grunn for fosterskadelige effekter av legemidler mot epilepsi. Én hypotese er at legemidlene forstyrrer de epigenetiske mønstrene hos fosteret. Litt forenklet kan man beskrive epigenetikk som genenes av- og på-knapper. Velfungerende epigenetisk regulering av genuttrykk er helt avgjørende for normal utvikling av fosteret. I dette prosjektet skal norske og internasjonale forskere i prosjektet undersøke data og DNA fra den norske Mor, Far og Barn-undersøkelsen (MoBa), som er en av verdens største studier på gravide og deres barn. Vi skal sammenligne epigenetiske mønstre hos barn som har vært utsatt for legemidler mot epilepsi i svangerskapet med barn som ikke har vært eksponert. Vi vil videre undersøke om disse endringene påvirkes av om mor har tatt folsyretilskudd under svangerskapet, og om folsyretilskudd kan ha en beskyttende effekt. Vi forventer at økt kunnskap om mekanismene bak de fosterskadelige effektene av legemidler mot epilepsi vil føre til tryggere behandling for mor og barn i framtiden.

The teratogenicity of anti-seizure medication (ASM) has been acknowledged for decades, but the underlying mechanisms remain remarkably elusive. This gap of knowledge precludes both discovery and development of preventive measures, and improved follow-up and guidelines of pregnant women with epilepsy. Through unravelling underlying mechanisms involved in the teratogenicity of ASM, we aim at improving knowledge and safety of ASM in pregnancy. Specifically, we will investigate if epigenetic mechanisms are involved in the teratogenicity of different ASMs and whether folic acid supplementation modifies this interaction. We will conduct an epigenome-wide association study (EWAS) in cord blood samples from the large Norwegian Mother, Father and Child (MoBa) cohort and apply advanced statistical methods to strengthen causal inference and interpretation. Through integrating genetic and epigenetic (DNA methylation) data the project may elucidate the current knowledge gap between ASM exposure and outcome, by promoting a mechanistic understanding of potential adverse neurodevelopmental outcomes upon ASM exposure. Through access to assessments of verbal development, motor skills, symptoms of autism and ADHD in MoBa, our results can be linked to long-term neurodevelopmental outcomes in the child. Lastly, we will aim at replicating the results in two European birth cohorts. We apply for funding of a PhD and a Post-doc fellow who will be working in an interdisciplinary project group comprising national and international experts in epidemiology, neurology, nutrition, pharmacology, bioinformatics, statistics, genetics and epigenetics. This is a timely and pioneering project, which enters an emerging field in medicine termed pharmacoepigenetics, with the potential to explain how epigenetic variation modulates the drug effects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder