Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption

Alternativ tittel: CHANGE: Grønt skifte i klesforbruket

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektnummer:

315496

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale klesvolumet. I prosjektet vil vi forske på om det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres. CHANGE vil konsentrere oppmerksomheten rundt to viktige elementer i klesforbruket. Det ene er å være riktig kledd for anledningen, og det andre er kravet om å variere sin påkledning. Hvor kommer disse ideene fra? Og hvordan har de preget klesvanene våre de de siste 200 årene? Vi vil se på hvorfor og hvordan vi skifter klær mellom ulike anledninger og på selve ønsket om variasjon i klær. Vi vil også undersøke dynamikken i klesforbruket forstått som forholdet mellom det vi har, det vi anskaffer, bruker og avhender. Målet er å forbedre kunnskapen vår om hvordan klesvolum kan reduseres ved å øke forståelsen for hvordan mennesker bruker klær og hvordan dette har utviklet seg. Prosjektet vil i hovedsak handle om norsk klesforbruk gjennom kvantitative og kvalitative garderobestudier av par. Disse vil kontrasteres med andre garderober i og utenfor Europa. Gjennom å se sammenhengen mellom den enkelte forbrukers valg og de konsekvenser dette får på et aggregert nivå, vil vi bidra med kunnskap og teoretiske begreper som gjør det mulig å bringe forbruk, bruken av klær, inn i debatt, politikk og regulering om klær og miljø. Det siste er spesielt aktuelt i og med EUs ambisiøse tekstilstrategi utvikles nå. Prosjektet er tildelt 12 millioner fra satsningen på banebrytende forskning (FRIPRO) fra Norges Forskningsråd og går i perioden 2021-2025. Prosjektleder er Ingun Grimstad Klepp fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Fra SIFO deltar også Kirsi Laitala, Ingrid Haugsrud samt ph.d.-student Vilde Haugrønning, Irene Maldini og professor Kate Fletcher, som bringer inn klasse, dekolonialisering og endring på systemnivå. Else Skjold fra Det kongelige danske kunstakademi har ansvar for et nettverk av studenter og forskere sammen med Liudmilla Aliabieva fra Moscow University. Bjørn Sverre Hol Hagen fra Norsk folkemuseum og Marie Ulväng fra Stockholm University sammen med Pernilla Rasmussen Lund Universitet vil tilføre prosjektet dets historiske dimensjon, mens Tone Skårdal Tobiasson har ansvar for formidling og nettverk.

Environmental impacts from the clothing sector have increased rapidly within the last 20 years, with clothing consumption as an important driver. Yet, research on consumption, the use of clothes and how this impacts the volume, is limited. By studying changes in clothing consumption today, based on the past 200 years, CHANGE will contribute to an understanding of the material flow of clothing in and out of wardrobes, through the relationship between 3 pillars: ‘occasions’ , the ‘wardrobe’ and the volume of clothes acquired and disposed of. CHANGE is an interdisciplinary project supported by a consortium of academics from consumption research, fashion, history and design with a diversity of methods linking detailed qualitative analysis with broader quantifiable consequences. The project will primarily focus on Norwegian clothing consumption and start with a historical perspective on clothing standards. Moving to the present, we will study men's and women's clothing consumption in parallel with detailed wardrobe studies. Norwegian wardrobes, with consumers of different socio-economic backgrounds will be contrasted with wardrobe studies of consumers in the Netherlands and Uruguay, enabling comparisons between similar consumer groups, but in additionally taking into account the differences in occasions caused by climate and cultural differences. A further international analysis will be conducted based on quantitative material on wardrobes from the largest consumer markets; the UK, the US, Germany, Japan and China. Developing theoretical and methodological tools, the project has a threefold approach: 1) Insight on clothing consumption from a historical and contemporary analysis, 2) Identifying environmental impacts and provide a systems change perspective and 3) Academic and societal impact through recruitment to the academic research community and dissemination of knowledge regarding clothing and the environment to the general public and stakeholders.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder