Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Coordination, Response and Networked Resilience

Alternativ tittel: Koordinering, respons og samfunnsmessig resiliens

Tildelt: kr 12,0 mill.

Ordet "krise" brukes vanligvis om dramatiske hendelser som inntreffer brått, som store ulykker, naturkatastrofer eller terrorangrep. Selv om slike hendelser kan ha katastrofale konsekvenser, er de vanligvis avgrenset til et bestemt sted, og varer i en kort tidsperiode. COVID-19-pandemien er noe helt annet. Det er en "krypende" krise som har uklar begynnelse og slutt, og som skaper et enormt behov for effektiv respons over hele verden, til mer eller mindre samme tid. Utgangspunktet for CORNER er at en effektiv håndtering av en pandemi skapes i skjæringspunktet mellom politisk-administrativt lederskap på den ene siden, og reaksjoner og respons fra befolkningen på den andre. Nasjoner verden over blir utfordret på sin evne til å tilpasse seg en usikker situasjon hvor konsekvensene av feil kan bli dramatiske, samtidig som samfunnets grunnleggende funksjoner må opprettholdes. I CORNER studerer vi kriseledelse og befolkningers respons i Norge, Sverige og Italia. Målet er å kunne høste kunnskap om forholdet mellom tilpasningsdyktighet i kriseledelse på ulike nivå, og befolkningens respons på krisen og beslutninger knyttet til håndteringen av den. Måle er å kunne bidra til å skape et bedre grunnlag for samfunnsmessig "resiliens", både innad i den pågående krisen, og som en forberedelse for kriser i framtiden. Myndigheters respons på krisen innebærer at ledere på ulike nivå må ta tøffe beslutninger i en situasjon som er i kontinuerlig endring, og hvor usikkerheten er høy. I tillegg til å være en krise som må håndteres, er krisen også et kulturelt fenomen. Den er en unntakstilstand for befolkningen som innebærer at risiko fortolkes, forsterkes og forminskes, og hvor etikk, verdier og demokratiske prinsipper blir mer flytende og mer synlige enn de er i en normalsituasjon. CORNER kombinerer studier av lederskap med dybdestudier av samfunnsmessig fortolkning og respons, og sammenligner resultatene fra disse studiene mellom forskjellige kulturelle og politiske kontekster.

The COVID-19 pandemic is a creeping crisis posing a tremendous call for effective response in nations across the globe. The basis of CORNER is the hypothesis that effective response to the pandemic lies in the dynamics between leadership by political-administrative authorities on the one hand and the reactions in the public on the other. Nations around the world are being tested on their adaptive capacity - the ability to change and reconfigure with minimum loss of function, as well their ability to ‘bounce back’ from the crisis. CORNER provides a comparative social scientific study in Norway, Sweden and Italy and aims to learn from and improve the real-time efforts to cultivate adaptive capacity to manage the crisis. This aims at improving the resilience to both the current and future major crises. The public health response is a situation where resource, communication and coordination capabilities are pushed to their limits. The response involves leaders aligning paradoxes and making hard decisions in a continuously evolving situation characterized by high uncertainty. In addition to being a crises to be managed, the pandemic is also a cultural phenomenon. It is a state of exception where risks are attenuated and amplified and where principles of ethics moral values and democracy are more fluent and visible than in normal situations. The crisis actualizes fundamental questions related to digital surveillance, involving a dilemma between protecting the citizens health and well-being, and protecting their right to privacy and freedom. CORNER analyses this situation by means of three work packages: 1) The translation of existing scientific knowledge and practical experience on risk communication in situations like the COVID-19 crisis, 2) An in situ, real-time study of crisis leadership based on observation of crisis management arenas, and 3) A study of the societal dynamics in and about the crisis combining survey methods with in-depth qualitative analysis.

Aktivitet:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko