Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Covid-19 and the Kenyan health system: a collaborative ethnographic study

Alternativ tittel: Covid19 og det Kenyanske helsesystemet: en samarbeidende etnografisk studie

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315637

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Den globale Covid-19 pandemien understreker viktigheten av robuste helsesystemer, og viser hvordan epidemier fundamentalt kan påvirke og endre helsevesenets funksjon. Sammen med partnere i Kenya (KEMRI and Maseno University) og UK (Cambridge University) studerer vårt prosjekt effekten av Covid-19 på viktige dimensjoner i det kenyanske helsevesenet fra perspektivene til de som arbeider i eller bruker dem: mødrehelse, community health workers, kronisk sykdomsbehandling, vaksinering, og sykdomsrapportering og overvåking. Disse er alle kritiske bidrag til Universal Health Coverage (UHC), som den kenyanske regjeringen var i ferd med å rulle ut da Covid-19-pandemien startet. Vi er interessert i effekter av pandemien, når det gjelder begrensningerne og skaderne den medfører, og de tekniske, institusjonelle eller prosessuelle tilpasninger og innovasjoner den utløser. Spesielt vil vi utforske hvordan Covid-19 og tiltak mot epidemien forandrer tillitsforhold og gjensidig forpliktelse mellom helsesystemet, fagpersoner, pasienter og samfunn. For dette formål bruker vi en etnografisk tilnærming, basert på langtids engasjement med aktører i feltet - inkludert helsepersonell og planleggere, pasienter, familier og andre. Under dette etnografiske arbeidet vil vi også samarbeide med spesialister innen folkehelse, medisin og epidemiologi. Gjennomføring av alle delprosjekter i samme land vil lette samarbeidet mellom forskere i løpet av feltarbeidet og muliggjøre kritiske sammenligninger på tvers av ulike helsesystemnivåer, institusjoner og aktører. I tillegg til å bidra til den kritiske antropologien om global helse, vil vi bidra til globale politiske samtaler om Covid-19 sin effekt på helsevesenet og på politiske mål som Universal Health Coverage - leksjoner som kan overføres til andre land med lav og mellomstor inntekt.

The project addresses the response of African health systems (HSs) to the Covid-19 pandemic, focusing on Kenya as case study. Covid-19 reaches Kenya at a critical juncture in its HS evolution. Recent decades brought considerable achievements and experimentation with new HS solutions. These include comprehensive HIV/AIDS care, a coordinated Community Health System, a maternal health financing programme reducing maternal mortality, improvements in chronic disease management, innovative digital health solutions increasing access to health care, and novel reporting and surveillance systems. Universal Health Coverage (UHC), piloted in 2019, was to be scaled-up nationwide in April 2020. Our project asks what happens to these HS achievements, innovations and experiments under the impact of Covid-19, i.e. the epidemic itself and anti-epidemic counter-measures. We are interested in the damages to health, life and livelihoods and challenges to the HS, as well as in the productive effects triggered by Covid-19, such as adaptations and innovation of technologies, infrastructures, procedures and collaborations. Similar to HIV/AIDS, the new epidemic is a change-agent, which will shape the Kenyan HS for the foreseeable future, and beyond the limits of infectious disease control. We will use an in-depth, holistic and integrated approach, employing collaborative multi-sited ethnography in rural and urban sites in western Kenya. Eight researchers from Norway, Kenya and UK trained in anthropology, epidemiology and public health will work across five different HS domains – maternal and community health, chronic disease, data and surveillance and Universal Health Coverage – to document effects of Covid-19, chart adaptations and innovations, and explore how Covid-19 is shaping relations between HS and communities. We aim to inform HS strengthening policies and contribute to global policy conversations on how Covid-19 impacts routes towards the Sustainable Development Goals in Africa.

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn