Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The next generation metal continuum plasticity theory

Alternativ tittel: The next generation metal continuum plasticity theory

Tildelt: kr 11,8 mill.

Bøying, strekking og forming av et metall til en ny fasong, er matematisk beskrevet av teorier for metallplastisitet. Metallplastisitet er et spesialtilfelle av materialplastisitet og kan beskrives av de tilgjengelige kontinuums plastisitetsteoriene. Men hvis en ser nærmere på metallet i et mikroskop, ser en at akkurat som en snøball består av mange snøkrystaller (snøkorn), består et metall av små krystaller (korn). En mer detaljert beskrivelse og forståelse av metallplastisitet fåes fra å studere bidragene fra hvert krystall, dvs. fra teorier for krystallplastisitet. Med dagens datamaskiner, er ikke storskalasimuleringer av metallets oppførsel mulig ut fra disse detaljerte modellene. Likevel tilsier vår forståelse av krystallplastisitet og vår eksperimentelle erkjennelse fra mekanisk testing, at en forbedret kontinuumsbeskrivelse av metallplastisitet er nødvendig. Dette krever hensiktsmessige matematiske modifikasjoner av kontinuumsmodellene. Målet med METPLAST prosjektet å utvikle neste generasjon kontinuumsplastisitetsmodeller for metaller.

Important basic ingredients of the continuum plasticity theory are ripe for revision. Basic mechanisms that today only can be predicted by the more detailed but computationally demanding crystal-plasticity models, will be incorporated into the continuum plasticity theory. The next generation continuum plasticity theory for metals will be developed, by developing and implementing new models required to reproduce virtual experiments by crystal-plasticity models. This will significantly improve the predictions of plastic buckling, anelasticity, flow instabilities during forming of plates and transient responses to strain-path changes.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek