Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Habitable Air: Urban Inequality in the Time of Climate Change

Alternativ tittel: Beboelig luft: Urban ulikhet i tiden for klimaendringer

Tildelt: kr 11,8 mill.

"Habitable Air" er et prosjekt som tar for seg det underanalyserte forholdet mellom tre presserende spørsmål: (1) den raske veksten av urban ulikhet; (2) den pågående forsterkningen av politiske splittelser i store demokratier; og (3) den økende virkningen av forurensning og global oppvarming. Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan lavinntektsborgere i byene, som lever i marginene til et felleseid petrokjemisk selskap i Sør-Afrika, Tyskland og USA, håndterer de kulturelle og kroppslige effektene av luftforurensning. Vårt sekundære mål er å analysere hvordan langvarige kamper om industriell toksisitet nylig blir formet etter hvert som klimavitenskap blir stadig mer integrert i moderne styresett. Prosjektet bruker kvalitative metoder – inkludert etnografisk deltakerobservasjon og analyse av historiske arkivdokumenter – i en skala som bare kvantitative studier av klimaendringer ennå har oppnådd ved å jobbe innenfor et tydelig nettverk av forskere, politiske beslutningstakere, arbeidere og innbyggere på transnasjonale steder. Prosjektet gir et teoretisk bidrag om de komplekse måtene industriell toksisitet krysser med global oppvarming ved å flytte fokus til vanlige borgere, deres praksis og interaksjoner, mens de kjemper med en industri som er i sentrum av deres liv og samfunnsdebatter om deres egne helse og planetens helse. Ved å studere nettverksbaserte innbyggerpraksis og interaksjoner som nøkkeldrivere for omorganisering av byliv og politikk, samt på hvilke måter de mislykkes eller er effektive, kan vi bedre være i stand til å demontere et homogenisert syn på luftforurensning på tvers av landegrensene. Dette for å bidra til å skape mer rettferdige og bærekraftige byer. Gjennom store publikasjoner, undervisning og opplæring, en dokumentarfilm, politiske orienteringer, mediaoppsøking, offentlige workshops og et internasjonalt symposium, vil prosjektet produsere praktisk kunnskap for å bygge samarbeid mellom offentligheten, myndigheter og marginaliserte samfunn.

“Habitable Air” is a project that examines how the urban poor, living in the shadows of jointly-owned petrochemical companies, manage the cultural and corporeal effects of chemical air pollution. Our central research question is: What political life is possible for – and created by – the world’s most environmentally precarious communities in emerging orders of climate governance? Modern democratic theory rests on the foundational principle that all citizens have an equal share in political life. In contemporary South Africa, the United States, and Germany, legacies of colonialism and segregation, along with neoliberalism and climate change, test that very foundation. We approach political life as not merely defined by the laws, policies, and decisions of state-sanctioned agents, but by everyday practices among ordinary citizens and their interactions with the environment. We tackle the main R&D challenge of our multiple research sites by using qualitative methods at a transnational scale, allowing us to work comparatively within a clear network of actors, including climate activists, scientists, cancer survivors, environmental lawyers, and plant workers. Drawing from over a decade of ethnographic research in interconnected petrochemical hubs of South Africa and Louisiana’s “cancer alley,” and expanding to a new field site in Germany, our project offers a critical examination of how the urban poor, living on the precarious margins, come to inhabit political roles and practice climate politics in twenty-first century liberal democracies, especially as climate science becomes increasingly integral to contemporary governance.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam