Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Lowering the bar? - Compliance Negotiations and the EU-Ukraine Association Agreement

Alternativ tittel: Senke standarden? - Forhandlinger om etterfølgelse av regler og EUs samarbeidsavtale med Ukraina

Tildelt: kr 5,4 mill.

Dette prosjektet skal analysere hvordan Ukraina og den Europeiske Union (EU) følger opp samarbeidsavtalen de inngikk i 2014. En dypere forståelse av prosessen rundt samarbeidsavtalen og dens resultater vil bidra til å fremme målene for avtalen og internasjonalt samarbeid mer generelt. I 2014 signerte EU og Ukraina en samarbeidsavtale som har som mål å knytte Ukraina nærmere EU. Denne avtalen er grunnlaget for politisk og økonomisk samarbeid mellom de to partnerne. Avtalen består av et sett med EU-regler som Ukraina har lovet å introdusere og følge opp i hjemlandet. Men å følge opp, og implementere, disse reglene er ofte kostbart og krever omfattende reformer. Med andre ord er det en stor utfordring for Ukraina å etterkomme disse reglene til punkt og prikke. Dette tverrfaglige prosjektet kombinerer statsvitenskapelige og rettsvitenskapelige perspektiver i analysen av hvordan Ukraina og EU håndterer situasjonen. Prosjektet vil særlige se på hvordan de to partnerne forholder seg til den opprinnelige avtalen, og med hvilket resultat. På grunn av den omfattende krigen mot Ukraina som Russland startet 24. februar 2022, har prosjektets fokus blitt utvidet. I tillegg tema nevnt ovenfor, studerer prosjektet også relasjonene mellom EU og Ukraina, og hvordan dynamikken har endret seg siden invasjonen. Forskningsprosjektet har partnere fra det Ukrainske Katolske Universitet i L’viv, samt andre ukrainske partnere. Dermed vil både forsknings-kapasiteten i Ukraina, samt Ukraina- ekspertisen, i Norge øke. Resultatene vil styrke vår forståelse av hvordan internasjonale avtaler blir fulgt opp etter at partene er kommet til enighet. Dette fører til at løfter ikke bare blir etterlevd på statsnivå, men at det også ofte fører til bedre levekår for befolkningen.

When states enter into international treaties, they often take on obligations. Some states, however, face massive challenges to meet their contractual duties. While this could result in plain non-compliance, the concerned states may also enter into compliance negotiations with the other parties of the treaty or the international institution supervising treaty implementation in order to lower their compliance obligations and achieve 'negotiated compliance'. This interdisciplinary project combines political science and law perspectives to study these hitherto largely ignored post-agreement negotiations. Focusing on the European Union – Ukraine 2014 Association Agreement (AA), the project aims to map and explain the occurrence and unfolding of compliance negotiations between the parties to the treaty and their results. By concluding the AA, Ukraine took on comprehensive and binding responsibilities for domestic reform. At the same time, the country struggles to live up to its promises and first informal adjustments of the Agreement are taking place. In Work Package 1, the project provides an in-depth, objective legal assessment of Ukrainian laws' correspondence with treaty obligations and analyses the EU's reactions to cases of non-conformity with regard to rule adoption. Accounting for potential "dead letters", Work Package 2 draws attention to compliance with a view to rule application. The project examines various hypotheses regarding both the occurrence and results of compliance negotiations in six case studies on public procurement, trade in services, competition, energy, transport and judicial reform. The project results will have both an academic and societal impact. They will advance theoretical and empirical knowledge on compliance negotiations. At the same time, they will help to improve treaty compliance, which often entails better living conditions for a state's population.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser